Systemické poradenství pro podnikatele a firmy

  • Podnikáte a nedaří se vám podle vašich představ? Nemůžete přijít na to, jak to změnit?
  • Řešíte nízký zájem o váš produkt či službu? Marketing nefunguje?
  • Opakují se problémy s dodavateli/odběrateli/tokem peněz/fluktuací zaměstnanců?
  • Nefunguje firemní hiearchie?
  • Objevují se časté neshody mezi týmy či mezi majiteli?

Firemní systemické poradenství (=firemní konstelace) patří k nástrojům, které slouží k nalezení řešení týkajících se konkrétních problémů v podnikání.

Tato metoda pochází z Německa a rozvinul ji známý německý psychoterapeut Bert Hellinger z rodinných konstelací. Zjistil, že ve firemní struktuře platí podobná vnitřní pravidla a zákonitosti jako v rodinném systému.

Zjednodušeně řečeno se jedná o pohled na celek. Všichni patříme k určitým celkům, kdy celkem je např. rodina, partnerský vztah, tým lidí ve firmě, organizační složka firmy, firma, stát.

Pokud je v určitém celku nerovnováha, (jsou někde někým nebo něčím porušována tzv. systemická pravidla = vnitřní pravidla celku), vzniká problém.

Pro nalezení řešení se tedy v systemickém poradenství zaměřujeme právě na celek (systém) a ne pouze na individuální problém. To pomáhá lépe a komplexněji pochopit souvislosti problému a tím pádem i lépe najít žádoucí řešení.

Ve firemním systemickém poradenství jde ruku v ruce pohled na jednotlivce i na celek. Je to stejné jako při týmovém sportu - vzájemná spolupráce hráčů, jejich motivace i přístup trenéra hrají velmi důležitou roli. Pokud budou hráči na sebe naštvaní, soupeřiví mezi s sebou, nejednotní, jejich vlastní ego "ukázat se" bude silnější než týmová hra, ztrácí takový celek šanci na úspěch. Stejně i trenér, pokud se nebude zabývat individualitou každého z nich, jen teorií hry, nebude celek správně funkční. Totéž platí i o firemním prostředí. K úspěšnému řízení firmy/týmu = lidí je důležité vědět, co je opravdu tím, co hýbe jejich myslí a hlavně srdcem.

Skutečný úspěch firmy spočívá v sázce na lidskou stránku, na dobré mezilidské vztahy, spokojenost a cíl každého jednotlivého zaměstnance.

PRŮBĚH KONZULTACE

V rámci konzultace je nutné, abyste se aktivně zapojili. Na začátku vám pomohu se zorientovat ve vašem tématu a cíli, za kterým chcete jít.

V první fázi s mou podporou názorně v prostoru rozestavíte svou vnitřní představu problému. Tímto prostorovým rozestavěním získáte zcela jiný úhel pohledu na problém, protože vycházejí postupně najevo skryté nefunkční vazby a souvislosti, které Vám na první pohled vůbec nebyly zřejmé.

Ve druhé fázi konzultace budeme společně hledat řešení. Podpořím vás svými znalostmi tzv. systemických pravidel. To vám pomůže objevit to, co problematický celek (firmu, tým, organizační složku) navrátí zpět do rovnováhy. Je to fáze, kdy klient sám přichází na vhodné řešení.

Rozestavění problému a nalezení řešení může probíhat na tzv. konstelační desce pomocí figurek, nebo pomocí konstelačních papírů.

V souvislosti s firemním systemickým poradenstvím vám mohu nabídnout ještě kombinaci s metodou kineziologie one brain. Díky této jedinečné kombinaci totiž dokážeme společně rychle a přesně identifikovat skrytý problém a být také efektivnější při nalézání řešení.

CENA KONZULTACE

1 200 Kč/1 h