Profesní koučink

Jak snížit stres,

poklidněji zvládat vypjaté situace

a dosahovat cílů.

 • Ovlivňuje stres negativně Váš výkon? Pomohlo by Vám, kdybyste poklidněji zvládali vypjaté situace, konflikty, jednání? Stresují Vás vztahy v práci a nefunkční komunikace?
 • Prožíváte stagnaci? Jste frustrovaní v souvislosti s určitou situací? Prokrastinujete, máte problém dotahovat věci do konce nebo naopak věnujete něčemu velké úsilí, ale kýžený výsledek nepřijde?
 • V souvislosti s realizací určitého cíle se Vám nedaří tak, jak byste chtěli? Stále se objevují překážky a potřebujete pomoci najít, jak z bludného kruhu ven?
 • Nedokážete se zdravě prosadit či říct v klidu svůj názor? Máte přehnanou trému při prezentaci nebo když máte mluvit před více lidmi? Potřebujete se cítit sebejistěji?
 • Cítíte se přetížení a nedokážete "vypnout" doma po práci? Potřebujete pomoci uvolnit nadměrný stres a najít řešení, co konkrétně dělat jinak, aby k tomu nedocházelo?
 • Cítíte potřebu se dál osobnostně rozvíjet, abyste úkoly spojené s Vaší pracovní pozicí lépe zvládali? Máte zájem poznat svůj vrozený potenciál, který Vás ve Vaší práci podpoří?

Možná si řeknete, že stres a problémy jsou všude. Máte pravdu.

Vy to ale přeci můžete mít i jinak!

Problémem nikdy není problém samotný, ale to, jak se v souvislosti s ním cítíte. Všimli jste si toho? To je totiž velmi důležité. Protože pokud jste ve stresu, napětí, cítíte nepříjemné pocity jako strach, hněv, smutek, nedocenění..., nejste schopni logicky a kreativně myslet, jen "tupě" reagovat na podněty. Ve stresu nejste schopni ani využívat své vrozené dary.  Je to dáno fyziologickým fungováním mozku. 

Nehledě na to, že stres a napětí se pak odráží ve Vaší vitalitě, ve vztahu k sobě a k také k těm nejbližším. Způsobuje, že se nemůžete soustředit, klidně spát, cítíte přehnanou únavu, nejde Vám jednoduše "vypnout", objevují se chronické bolesti. 

Z vlastní zkušenosti a ze své klientské praxe ale moc dobře vím, že existuje i jiná cesta. 

Pracovat s větší mírou pohody, lehkosti, naplnění a rovnováhy.

I VY MŮŽETE

 • poklidněji zvládat stresové situace
 • důvěřovat sobě a svým schopnostem, lépe zvládat kritiku, zlepšit svou sebeprezentaci, cítit se sebejistěji
 • komunikovat více v pohodě a umět vytvářet fungující vztahy
 • zažívat rovnováhu práce a rodina/volný čas
 • lehčeji dosáhnout konkrétního cíle
 • zlepšit schopnost prosadit se, snížit míru trémy či studu, skončit s odkládáním úkolů, umět si stanovit hranice bez agesivity či pocitů viny, když řeknete NE
 • znát a správně používat svůj vrozený potenciál, mít práci, která Vás naplňuje a cítíte se oceněni

Nestane se to však lusknutím prstu. Je to také o práci, ale ne v tom vnějším světě, nýbrž v tom vnitřním. Tam je schovaný klíč k řešení toho, co potřebujete.

V rámci konzutace rozhodně nebudeme chodit kolem horké kaše, půjdeme opravdu do hloubky - ke skutečným příčinám, které Vám nedovolují v práci zažívat méně stresu a více pohody, naplnění, lehkosti, ocenění... Tento proces však není možný bez Vaší spolupráce.

Investovala jsem statisíce do svého vzdělání a rozvoje, abych našla citlivý a efektivní přístup, jak Vás mohu provést procesem pozitivní změny. Konzultace se od klasického koučinku liší. Propojuji odborné znalosti neurovědy a netradiční přístupy, aby proces změny byl naprosto přirozený, v souladu s Vámi a Vašimi hodnotami. 

Definujeme spolu Vaše cíle a touhy. Zaměříme se na uvolnění stresu a napětí v souvislosti s Vaším tématem. Zacílíme na nalezení, pochopení a přeměnu přesně těch vzorců myšlení a životních přesvědčení, kterými se limitujete.

Na Vaše téma se dle potřeby můžeme podívat z hlediska individuálního, ale také z hlediska celku - z pohledu Vašeho týmu, oddělení, firmy...

To Vám umožní uvidět vhodné řešení na to, co potřebujete.

Zároveň Vám pomohu zjistit, zda a případně který Váš konkrétní vrozený dar Vás podpoří na cestě k Vašemu cíli. 

Z více než 10 letých zkušeností z práce s klienty vidím, že

SPOLUPRÁCE LIDEM PŘINÁŠÍ:

 • pokrok v řešení nebo vyřešení tématu
 • vnitřní klid v mysli a na těle, trvalou úlevu od stresu, napětí a nepříjemných pocitů v souvislosti s řešeným tématem
 • snadnější dosažení konkrétního cíle
 • pochopení a opuštění mentálních limitů blokující jejich cíl
 • snadnější vypořádání se zátěžovými situacemi v budoucnu
 • zlepšení výkonnosti, soustředěnosti, tvořivosti, komunikace, vitality
Spolupráce mi přinesla možnost zjistit, kde se skrývá příčina problémů, se kterými jsem dlouhou dobu bojoval. A především mi úspěšně pomohla se těchto dávno vzniklých bloků zbavit. Doporučuji návštěvu každému, kdo se chce ve svém životě někam posunout.
MichalFinanční poradce

Povedu Vás krok za krokem

a VY SPOLUPRACÍ ZÍSKÁTE:

Utřídíte si myšlenky, ujasníte své potřeby a svůj cíl.

Většinou si lidé velmi dobře uvědomují jen to, co už nechtějí, ale neumí si jasně definovat svůj cíl. Proto to společně uděláme jinak. Pomohu Vám definovat, co konkrétně chcete jinak a co Vám to přinese. Tím si ujasníte své skutečné potřeby i to, kam skutečně chcete směřovat - svůj cíl. Je to jako, když jedete na výlet a ujasníte si, co k tomu potřebujete. Stejné je to i s naši očekáváními v životě.

Objevíte a zpracujete skutečnou příčinu tématu, které Vás tížilo.

Za každým vaším tématem stojí určitý příběh, který se mohl stát již dávno, třeba v dětství, nebo teprve před pár lety, a bolestně Vás zasáhl. Na jeho základě jste si pak vytvořili návyky, životní přesvědčení, způsoby myšlení, které Vám v současnosti už nesvědčí. Stává se také, že je to příběh jednoho z rodičů či jiných Vašich předků a ti Vám ho v dobré víře či nevědomě předali v podobě vzorců chování, které sice mohly dobře sloužit jim v dané době, ale pro Vás jsou  již limitujícími. Díky metodám, které umím, Vám pomohu najít a zpracovat skutečnou příčinu problému i s jeho kořeny.

Dostanete svou mysl, tělo a duši opět do rovnováhy.

Ve stresu funguje mozek pouze na zlomek své kapacity. V praxi to znamená, že jste schopni opakovat stále ty stejné neproduktivní reakce a s tím související pocity. Dostáváte se tak do "bludného kruhu." Nejste schopni logicky a kreativně myslet, využívat své talenty a především nevidíte cestu, jak z toho ven. Technikami k uvolnění stresu Vás povedu k úlevě od stresu a nepříjemných pocitů,  které souvisí s příčinou z minulosti, a zároveň uvolníme stres spojený s řešeným tématem. Tím se opět zapojí Vaše logika, kreativita a Váš vrozený potenciál. Také Vám tento proces umožní celou záležitost uzavřít, navrátit se zpět do rovnováhy a z tohoto bodu uvidět pro sebe krok vedoucí k řešení. 

Uvědomíte si první konkrétní krok směřující k pozitivní změně.

Popovídáme si o souvislostech mezi problémem a jeho skutečnou příčinou. Tím si uvědomíte, čím jste se drželi v problému a co je třeba dělat jinak, abyste došli ke svému cíli. Povedu Vás ještě k tomu, abyste si definovali svůj vlastní první konkrétní krok, kterým sobě i okolí dáváte najevo, že to s pozitivní změnou myslíte vážně. Je to krok, který vychází z Vašich nápadů, hodnot a možností. Zároveň je to krok, kterým sami sebe podporujete v upevnění nového nastavení mysli. Skutečná realizace prvního kroku a zodpovědnost za pozitivní změnu je již plně na Vás:)))

Upevníte nové nastavení mysli.

Z některých sezení si člověk odnáší "domácí úkol". Je to proto, že nové nastavení mysli, které Vás přibližuje k vašemu cíli, je nutné upevnit. Může se tedy stát, že budete odcházet s doporučením určitých posilovacích technik, kterým je třeba se ještě nějaký čas doma v klidu a pravidelně věnovat.

Můžete si vybrat formu konzultace,

KTERÁ VÁM VYHOVUJE NEJVÍCE:

 • osobní setkání v příjemném prostředí studia
 • online setkání

Obvyklá délka konzultace je 1,5 h. 

Využijte svou investici času a energie do pozitivní změny na maximum. Vyhraďte si proto dostatek času, abyste nebyli ničím a nikým rušeni a mohli se plně soustředit jen sami na sebe.

CENA KONZULTACE

Své znalosti, dovednosti, zkušenosti a svůj čas si cením na:

1 500 Kč za 1 h

V pracovní oblasti jsem si potřeboval zodpovědět několik klíčových otázek, které byly důležité pro můj další pracovní směr. Jednalo se o mé další směřování, ale i formu, která mi sedí a budu se v ní cítit dobře. Dostali jsme se i k tématu pracovních vztahů a našli a odstraňovali spolu příčiny, které měly základ v dřívějších životních zkušenostech. Do pracovní oblasti, do které jsem se pustil se mi znovu moc nechtělo, nebyl jsem si jistý, že je to oblast, která mě bude naplňovat. Postupně se mi však odkrylo, že pro mě není nejdůležitější samotná oblast, ale kladu velký důraz na to, s jakými lidmi spolupracuji. V praxi se mi toto potvrdilo, v daném oboru mám co nabídnout a je o mě zájem, ale jednu věc dnes už vím. Můžeme ustát cokoliv a kohokoliv ve svém pracovním okolí, když se s tím naučíme pracovat, jen si sami zvažme zda nám to za to stojí a zda nemůžeme věnovat náš čas jiným lidem a hlavně nám samotným a pracovat mezi lidmi a v prostředí, kde se cítíme dobře.
FrantišekManažer s podnikavým duchem

SPOLUPRACÍ MŮŽETE ZÍSKAT VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

 • Lépe porozumět sobě, lidem ve svém okolí a souvislostem ve svém životě
  Konzultace má také edukativní rozměr. Máte možnost se dozvědět hodnotné informace a porozumět tak širším životním souvislostem, díky kterým se ve svém životě v budoucnu lépe vyznáte.
 • Smysluplněji investovat svou životní energii a čas
  Energii a čas, který Vám ubíraly myšlenky o problému, můžete nyní využít jinak a hlavně smysluplně - užívání si rodiny, do zálib, které Vás naplňují, do své seberealizace, do nových možností a příležitostí... prostě do vyšší kvality svého života.
 • Zlepšit kvalitu prožívání osobního a profesního života
  Zlepšení situace týkající se profesního života se promítá i do toho osobního a zase naopak. Velmi úzce spolu souvisí a zároveň se prolínají. A kromě toho - vzhledem k tomu, jak psychika souvisí s naší vitalitou, úlevu od stresu určitě ocení i Vaše tělo.
 • Poznat a správně uchopit svůj vrozený potenciál
  Některé problémy přímo souvisí s nepoznaným nebo potlačeným vrozeným darem. Zpracování problému Vám umožní konkrétní dar poznat a zapojit do svého života tak, abyste si zlepšili např. komunikaci a vztahy. Uvědomíte si také, jak nevědomě působíte na ostatní. Zapojením svých talentů hlavně můžete dosahovat svých cílů lehčeji a s naprostou přirozeností.
 • Rozvinout emoční inteligenci a zvýšit mentální odolnost
 • Zlepšit své schopnosti ve smyslu rozhodovat, motivovat a vést lidi
  Na Vaše téma se můžeme podívat nejen z pohledu individuálního, ale také z pohledu celku. Tím získáte hodnotné informace a zkušenost ohledně přirozeného leadershipu.

Nyní už je to jen na Vás, jak se rozhodnete.

Můžete zůstat tam, kde jste a zažívat pracovní stres a stále ty stejné nepříjemné situace.

Nebo

můžete zažívat ve své práci méně stresu a VÍCE POHODY.

Co si vyberete?

kineziologie Jihlava

Profesní koučink

Jak snížit stres,

poklidněji zvládat vypjaté situace

a dosahovat cílů.

 • Ovlivňuje stres negativně Váš výkon? Pomohlo by Vám, kdybyste poklidněji zvládali vypjaté situace, konflikty, jednání? Štvou Vás vztahy v práci a nefunkční komunikace?
 • Prožíváte stagnaci? Jste frustrovaní v souvislosti s určitou situací? Prokrastinujete, máte problém dotahovat věci do konce nebo naopak věnujete něčemu velké úsilí, ale kýžený výsledek nepřijde?
 • V souvislosti s realizací určitého cíle se Vám nedaří tak, jak byste chtěli? Stále se objevují překážky a potřebujete pomoci najít, jak z bludného kruhu ven?
 • Nedokážete se zdravě prosadit či říct v klidu svůj názor? Máte přehnanou trému při prezentaci nebo když máte mluvit před více lidmi? Hledáte úlevu?
 • Cítíte se přetížení a nedokážete "vypnout" doma po práci? Potřebujete pomoci uvolnit nadměrný stres a najít řešení, co konkrétně dělat jinak, aby k tomu nedocházelo?
 • Cítíte potřebu se dál osobnostně rozvíjet, abyste úkoly spojené s Vaší pracovní pozicí lépe zvládali? Máte zájem poznat svůj vrozený potenciál, který Vás ve Vaší práci podpoří?

Možná si řeknete, že stres a problémy jsou všude. Máte pravdu.

Vy to ale přeci můžete mít i jinak!

Problémem nikdy není problém samotný, ale to, jak se v souvislosti s ním cítíte. Všimli jste si toho? To je totiž velmi důležité. Protože pokud jste ve stresu, napětí, cítíte nepříjemné pocity jako strach, hněv, smutek, nedocenění..., nejste schopni logicky a kreativně myslet, jen "tupě" reagovat na podněty. Ve stresu nejste schopni ani využívat své vrozené dary.  Je to dáno fyziologickým fungováním mozku. 

Nehledě na to, že stres a napětí se pak odráží ve Vaší vitalitě, ve vztahu k sobě a k také k těm nejbližším. Způsobuje, že se nemůžete soustředit, klidně spát, cítíte přehnanou únavu, nejde Vám jednoduše "vypnout", objevují se chronické bolesti. 

Z vlastní zkušenosti a ze své klientské praxe ale moc dobře vím, že existuje i jiná cesta. 

Pracovat s větší mírou pohody, lehkosti, naplnění a rovnováhy.

I VY MŮŽETE

 • poklidněji zvládat stresové situace
 • důvěřovat sobě a svým schopnostem, lépe zvládat kritiku, zlepšit svou sebeprezentaci
 • komunikovat více v pohodě a umět vytvářet fungující vztahy
 • zažívat rovnováhu práce a rodina/volný čas
 • lehčeji dosáhnout konkrétního cíle
 • zlepšit schopnost prosadit se, snížit míru trémy či studu, skončit s odkládáním úkolů, umět si stanovit hranice bez agesivity či pocitů viny, když řeknete NE
 • znát a správně používat svůj vrozený potenciál, mít práci, která Vás naplňuje a cítíte se oceněni

Nestane se to však lusknutím prstu. Je to také o práci, ale ne v tom vnějším světě, nýbrž v tom vnitřním. Tam je schovaný klíč k řešení toho, co potřebujete.

V rámci konzutace rozhodně nebudeme chodit kolem horké kaše, půjdeme opravdu do hloubky - ke skutečným příčinám, které Vám nedovolují v práci zažívat méně stresu a více pohody, naplnění, lehkosti, ocenění... Tento proces však není možný bez Vaší spolupráce.

Investovala jsem statisíce do svého vzdělání a rozvoje, abych našla citlivý a efektivní přístup, jak Vás mohu provést procesem pozitivní změny. Konzultace se od klasického koučinku tedy velmi liší. Propojuji odborné znalosti neurovědy a netradiční přístupy, aby proces změny byl naprosto přirozený, v souladu s Vámi a Vašimi hodnotami. 

Definujeme spolu Vaše cíle a touhy. Zaměříme se na uvolnění stresu a napětí v souvislosti s Vaším tématem. Zacílíme na nalezení, pochopení a přeměnu přesně těch vzorců myšlení a životních přesvědčení, kterými se limitujete.

Na Vaše téma se dle potřeby můžeme podívat z hlediska individuálního, ale také z hlediska celku - Vašeho týmu, oddělení, firmy...

To Vám umožní uvidět vhodné řešení na to, co potřebujete.

Zároveň Vám pomohu zjistit, zda a případně který Váš konkrétní vrozený dar Vás podpoří na cestě k Vašemu cíli. 

Z více než 10 letých zkušeností z práce s klienty vidím, že

SPOLUPRÁCE LIDEM PŘINÁŠÍ:

 • pokrok v řešení nebo vyřešení tématu
 • vnitřní klid v mysli a na těle, trvalou úlevu od stresu, napětí a nepříjemných pocitů v souvislosti s řešeným tématem
 • snadnější dosažení konkrétního cíle
 • pochopení a opuštění mentálních limitů blokující jejich cíl
 • snadnější vypořádání se zátěžovými situacemi v budoucnu
 • zlepšení výkonnosti, soustředěnosti, tvořivosti, komunikace, vitality
Spolupráce mi přinesla možnost zjistit, kde se skrývá příčina problémů, se kterými jsem dlouhou dobu bojoval. A především mi úspěšně pomohla se těchto dávno vzniklých bloků zbavit. Doporučuji návštěvu každému, kdo se chce ve svém životě někam posunout.
MichalFinanční poradce

Povedu Vás krok za krokem

a VY SPOLUPRACÍ ZÍSKÁTE:

Utřídíte si myšlenky, ujasníte své potřeby a svůj cíl.

Většinou si lidé velmi dobře uvědomují jen to, co už nechtějí, ale neumí si jasně definovat svůj cíl. Proto to společně uděláme jinak. Pomohu Vám definovat, co konkrétně chcete jinak a co Vám to přinese. Tím si ujasníte své skutečné potřeby i to, kam skutečně chcete směřovat - svůj cíl. Je to jako, když jedete na výlet a ujasníte si, co k tomu potřebujete. Stejné je to i s naši očekáváními v životě.

Objevíte a zpracujete skutečnou příčinu tématu, které Vás tížilo.

Za každým vaším tématem stojí určitý příběh, který se mohl stát již dávno, třeba v dětství, nebo teprve před pár lety, a bolestně Vás zasáhl. Na jeho základě jste si pak vytvořili návyky, životní přesvědčení, způsoby myšlení, které Vám v současnosti už nesvědčí. Stává se také, že je to příběh jednoho z rodičů či jiných Vašich předků a ti Vám ho v dobré víře či nevědomě předali v podobě vzorců chování, které sice mohly dobře sloužit jim v dané době, ale pro Vás jsou  již limitujícími. Díky metodám, které umím, Vám pomohu najít a zpracovat skutečnou příčinu problému i s jeho kořeny.

Dostanete svou mysl, tělo a duši opět do rovnováhy.

Ve stresu funguje mozek pouze na zlomek své kapacity. V praxi to znamená, že jste schopni opakovat stále ty stejné neproduktivní reakce a s tím související pocity. Dostáváte se tak do "bludného kruhu." Nejste schopni logicky a kreativně myslet, využívat své talenty a především nevidíte cestu, jak z toho ven. Technikami k uvolnění stresu Vás povedu k úlevě od stresu a nepříjemných pocitů,  které souvisí s příčinou z minulosti, a zároveň uvolníme stres spojený s řešeným tématem. Tím se opět zapojí Vaše logika, kreativita a Váš vrozený potenciál. Také Vám tento proces umožní celou záležitost uzavřít, navrátit se zpět do rovnováhy a z tohoto bodu uvidět pro sebe krok vedoucí k řešení. 

Uvědomíte si první konkrétní krok směřující k pozitivní změně.

Popovídáme si o souvislostech mezi problémem a jeho skutečnou příčinou. Tím si uvědomíte, čím jste se drželi v problému a co je třeba dělat jinak, abyste došli ke svému cíli. Povedu Vás ještě k tomu, abyste si definovali svůj vlastní první konkrétní krok, kterým sobě i okolí dáváte najevo, že to s pozitivní změnou myslíte vážně. Je to krok, který vychází z Vašich nápadů, hodnot a možností. Zároveň je to krok, kterým sami sebe podporujete v upevnění nového nastavení mysli. Skutečná realizace prvního kroku a zodpovědnost za pozitivní změnu je již plně na Vás:)))

Upevníte nové nastavení mysli.

Z některých sezení si člověk odnáší "domácí úkol". Je to proto, že nové nastavení mysli, které Vás přibližuje k vašemu cíli, je nutné upevnit. Může se tedy stát, že budete odcházet s doporučením určitých posilovacích technik, kterým je třeba se ještě nějaký čas doma v klidu a pravidelně věnovat.

Můžete si vybrat formu konzultace,

KTERÁ VÁM VYHOVUJE NEJVÍCE:

 • osobní setkání v příjemném prostředí studia
 • online setkání

Obvyklá délka konzultace je 1,5 h. 

Využijte svou investici času a energie do pozitivní změny na maximum. Vyhraďte si proto dostatek času, abyste nebyli ničím a nikým rušeni a mohli se plně soustředit jen sami na sebe.

CENA KONZULTACE

Své znalosti, dovednosti, zkušenosti a svůj čas si cením na:

1 500 Kč za 1 h

V pracovní oblasti jsem si potřeboval zodpovědět několik klíčových otázek, které byly důležité pro můj další pracovní směr. Jednalo se o mé další směřování, ale i formu, která mi sedí a budu se v ní cítit dobře. Dostali jsme se i k tématu pracovních vztahů a našli a odstraňovali spolu příčiny, které měly základ v dřívějších životních zkušenostech. Do pracovní oblasti, do které jsem se pustil se mi znovu moc nechtělo, nebyl jsem si jistý, že je to oblast, která mě bude naplňovat. Postupně se mi však odkrylo, že pro mě není nejdůležitější samotná oblast, ale kladu velký důraz na to, s jakými lidmi spolupracuji. V praxi se mi toto potvrdilo, v daném oboru mám co nabídnout a je o mě zájem, ale jednu věc dnes už vím. Můžeme ustát cokoliv a kohokoliv ve svém pracovním okolí, když se s tím naučíme pracovat, jen si sami zvažme zda nám to za to stojí a zda nemůžeme věnovat náš čas jiným lidem a hlavně nám samotným a pracovat mezi lidmi a v prostředí, kde se cítíme dobře.
FrantišekManažer s podnikavým duchem

SPOLUPRACÍ MŮŽETE ZÍSKAT VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

 • Lépe porozumět sobě, lidem ve svém okolí a souvislostem ve svém životě
  Konzultace má také edukativní rozměr. Máte možnost se dozvědět hodnotné informace a porozumět tak širším životním souvislostem, díky kterým se ve svém životě v budoucnu lépe vyznáte.
 • Smysluplněji investovat svou životní energii a čas
  Energii a čas, který Vám ubíraly myšlenky o problému, můžete nyní využít jinak a hlavně smysluplně - do nových nápadů, užívání si rodiny, do zálib, které Vás naplňují, do nových možností a příležitostí, do projektu, který Vám vydělá peníze... prostě do vyšší kvality svého života.
 • Zlepšit kvalitu prožívání osobního a profesního života
  Zlepšení situace týkající se profesního života se promítá i do toho osobního a zase naopak. Velmi úzce spolu souvisí a zároveň se prolínají. A kromě toho - vzhledem k tomu, jak psychika souvisí s naší vitalitou, úlevu od stresu určitě ocení i Vaše tělo.
 • Poznat a správně uchopit svůj vrozený potenciál
  Některé problémy přímo souvisí s nepoznaným nebo potlačeným vrozeným darem. Zpracování problému Vám umožní konkrétní dar poznat a zapojit do svého života tak, abyste si zlepšili např. komunikaci a vztahy. Uvědomíte si také, jak nevědomě působíte na ostatní. Zapojením svých talentů hlavně můžete dosahovat svých cílů lehčeji a s naprostou přirozeností.
 • Rozvinout emoční inteligenci a zvýšit mentální odolnost
 • Zlepšit své schopnosti ve smyslu rozhodovat, motivovat a vést lidi
  Na Vaše téma se můžeme podívat nejen z pohledu individuálního, ale také z pohledu celku. Tím získáte hodnotné informace a zkušenost ohledně přirozeného leadershipu.

Nyní už je to jen na Vás, jak se rozhodnete.

Můžete zůstat tam, kde jste a zažívat pracovní stres a stále ty stejné nepříjemné situace.

Nebo

můžete zažívat ve své práci méně stresu a VÍCE POHODY.

Co si vyberete?

kineziologie Jihlava