O konzultacích

 • V rámci konzultace Vám přesně ukážu, jak můžete najít východisko z tématu, které Vás tíží, a vydat se cestou spokojenosti a naplnění v osobním, rodinném anebo pracovním/podnikatelském životě.
 • Spokojenost v jakékoliv oblasti života začíná vždy ve Vaší hlavě. Proto Vás povedu velmi cíleně k nalezení, pochopení a rozpuštění přesně těch emocí a mentálních bloků, které jsou skutečnou příčinou Vašeho problému.
 • Pomohu Vám zpracovat a uvolnit stres v souvislosti s Vaším tématem, abyste cítil/a znovu vnitřní klid, pohodu, nadhled.
 • Pokud je to třeba, povedu Vás k tomu, abyste si uvědomil/a svůj vrozený potenciál a to, jak jeho správné používání Vám přispěje ke zlepšení komunikace, vztahů a podpoří Vás v dosahování Vašich cílů.
 • Prakticky a srozumitelně Vám vysvětlím skryté zákonitosti života, které stojí za naplněnými a harmonickými vztahy či úspěšným podnikáním.

NEJČASTĚJŠÍ TÉMATA KONZULTACÍ

 • VZTAH SAMI K SOBĚ - SPOKOJENOST, NAPLNĚNÍ, HOJNOST, ÚLEVA OD STRESU
  sebepřijetí a sebeláska - cítít se dost dobří, zvýšení sebedůvěry a sebehodnoty, umět říkat ne a stanovit si vlastní hranice bez pocitu viny či hněvu, zbavení se limitujících strachů jako např.: ze změny, z neúspěchu, z nepovedených vztahů, z lidí, z komunikace, ze zvířat, z řízení auta, ze samoty..., chronické problémy spojené se stresem, problém najít partnera/partnerku, klidnější zvládání stresových situací a konfliktů, tréma či stud v určitých situacích, dovolit si být sám/sama sebou bez strachu, co tomu řeknou ostatní, nemožnost vyrovnat se se ztrátou, chybějící elán, splín, frustrace, úzkost, chybějící láska a ocenění, pocity bezmoci v souvislosti s určitou situací, pocit zaseknutí se v určitém problému a nemožnost najít řešení, pocity viny ohledně peněz a vlastního ocenění, cesta z nepříjemných a opakujících se životních situací, úleva od stresu v souvilosti s konkrétní situací apod.
 • VZTAHY V RODINĚ
  zlepšení fungování komunikace a vztahů - partnerské, s dětmi, s rodiči, s penězi
 • PRÁCE
  snížení míry pracovního stresu, zlepšení soustředění a výkonnosti, zvýšení sebedůvěry a zlepšení sebehodnocení, zlepšení komunikace, konec odkládání úkolů, zvládání kritiky a konfliktů, konec nízké efektivity v porovnání s vynaloženým úsilím, zlepšení sebeprezentace a sebeprosazení, rozvoj vrozeného potenciálu a EQ, zlepšení komunikace podřízený/nadřízený/tým, přetížení starostmi a zodpovědností, rovnováha v životě, manažerský koučink, snadnější dosažení určitého cíle, napjaté vztahy na pracovišti
 • PODNIKÁNÍ
  nízký zájem o produkt či službu, dlouhotrvající firemní problémy, opakující se problémy s dodavateli/odběrateli/tokem peněz, firemní hiearchie, nepřiměřená fluktuace zaměstnanců, neshody mezi týmy či majiteli
 • PROBLÉMY S UČENÍM, STRES VE ŠKOLE
  zlepšení soustředění, zlepšení čtení, psaní a motoriky, různé strachy - např. strach ze selhání, ze zkoušek, z autorit, zlepšení přijímání nových informací, zlepšení v procesu učení, vztahy se spolužáky, zlepšení mluvení a komunikace

VYBERTE SI,

V JAKÉ OBLASTI POTŘEBUJETE NYNÍ PODPOŘIT

k pozitivní změně:

OSOBNÍ ŽIVOT, PARTNERSKÉ VZTAHY, RODINA

STRES A PROBLÉMY V ZAMĚSTNÁNÍ, PROFESNÍ KOUČINK

PROBLÉMY S UČENÍM, STRES VE ŠKOLE

 • V rámci konzultace Vám přesně ukážu, jak můžete najít východisko z tématu, které Vás tíží, a vydat se cestou spokojenosti a naplnění v osobním, rodinném anebo pracovním/podnikatelském životě.
 • Spokojenost v jakékoliv oblasti života začíná vždy ve Vaší hlavě. Proto Vás povedu velmi cíleně k nalezení, pochopení a rozpuštění přesně těch emocí a mentálních bloků, které jsou skutečnou příčinou Vašeho problému.
 • Pomohu Vám zpracovat a uvolnit stres v souvislosti s Vaším tématem, abyste cítil/a znovu vnitřní klid, pohodu, nadhled.
 • Pokud je to třeba, povedu Vás k tomu, abyste si uvědomil/a svůj vrozený potenciál a to, jak jeho správné používání Vám přispěje ke zlepšení komunikace, vztahů a podpoří Vás v dosahování Vašich cílů.
 • Prakticky a srozumitelně Vám vysvětlím skryté zákonitosti života, které stojí za naplněnými a harmonickými vztahy či úspěšným podnikáním.

NEJČASTĚJŠÍ TÉMATA KONZULTACÍ

 • VZTAH SAMI K SOBĚ - SPOKOJENOST, NAPLNĚNÍ, HOJNOST, ÚLEVA OD STRESU
  sebepřijetí a sebeláska - cítít se dost dobří, zvýšení sebedůvěry a sebehodnoty, umět říkat ne a stanovit si vlastní hranice bez pocitu viny či hněvu, zbavení se limitujících strachů jako např.: ze změny, z neúspěchu, z nepovedených vztahů, z lidí, z komunikace, ze zvířat, z řízení auta, ze samoty..., chronické problémy spojené se stresem, problém najít partnera/partnerku, klidnější zvládání stresových situací a konfliktů, tréma či stud v určitých situacích, dovolit si být sám/sama sebou bez strachu, co tomu řeknou ostatní, nemožnost vyrovnat se se ztrátou, chybějící elán, splín, frustrace, úzkost, chybějící láska a ocenění, pocity bezmoci v souvislosti s určitou situací, pocit zaseknutí se v určitém problému a nemožnost najít řešení, pocity viny ohledně peněz a vlastního ocenění, cesta z nepříjemných a opakujících se životních situací, úleva od stresu v souvilosti s konkrétní situací apod.
 • VZTAHY
  zlepšení fungování komunikace a vztahů - partnerské, s dětmi, s rodiči, s kolegy, s penězi
 • PRÁCE
  snížení míry pracovního stresu, zlepšení soustředění a výkonnosti, zvýšení sebedůvěry a zlepšení sebehodnocení, zlepšení komunikace, konec odkládání úkolů, zvládání kritiky a konfliktů, konec nízké efektivity v porovnání s vynaloženým úsilím, zlepšení sebeprezentace a sebeprosazení, rozvoj vrozeného potenciálu a EQ, zlepšení komunikace podřízený/nadřízený/tým, přetížení starostmi a zodpovědností, rovnováha v životě, manažerský koučink, snadnější dosažení určitého cíle, napjaté vztahy na pracovišti
 • PODNIKÁNÍ
  nízký zájem o produkt či službu, dlouhotrvající firemní problémy, opakující se problémy s dodavateli/odběrateli/tokem peněz, firemní hiearchie, nepřiměřená fluktuace zaměstnanců, neshody mezi týmy či majiteli
 • PROBLÉMY S UČENÍM A VE ŠKOLE
  zlepšení soustředění, zlepšení čtení, psaní a motoriky, různé strachy - např. strach ze selhání, ze zkoušek, z autorit, zlepšení přijímání nových informací, zlepšení v procesu učení, vztahy se spolužáky, zlepšení mluvení a komunikace

VYBERTE SI,

V JAKÉ OBLASTI POTŘEBUJETE NYNÍ PODPOŘIT

k pozitivní změně:

OSOBNÍ ŽIVOT, PARTNERSKÉ VZTAHY, RODINA

STRES A PROBLÉMY V ZAMĚSTNÁNÍ, PROFESNÍ KOUČINK

PROBLÉMY S UČENÍM, STRES VE ŠKOLE