Zajídání emocí aneb nemožnost dostat dolů kila navíc

Ve své klientské praxi se občas setkávám také s ženami, které nemohou shodit kila navíc, a chtějí svůj problém začít řešit i po té mentální stránce. Proč?

Protože si uvědomují, že cesta ke každému cíli začíná v hlavě.

Většinou totiž zajídají určité emoce. A když daná emoce nebude bolestivá – prostě nebude vůbec – nebude ani zajídání těchto emocí. A tím se jim otevírají zase nové možnosti dosáhnout toho, co chtějí – cítit se dobře ve svém těle a snadněji shodit pár kilo.

Uvědomili si také, že jídlo je pro ně častým prostředkem ne k tomu, aby dodali tělu to, co potřebuje, ale aby se odpojili od svých vnitřních bolestivých pocitů a vytěsnili je.

Na začátku konzultace vždy téma s klientkou pořádně probereme, abychom si ujasnily, co je to klíčové téma k řešení. Poté používám nejraději metodu kineziologie one brain, protože díky ní naprosto přesně najdeme skutečnou příčinu problému i s kořeny a tu následně během sezení zpracujeme. Uvolníme tím také stres a emoce, které zajídá. Poté ještě vydefinujeme konkrétní první krok, který pomůže nové nastavení mysli ukotvit.

Než se však dostaneme k samotnému procesu, kladu otázky, aby se klientka opravdu “spojila” se svým tématem a uvědomila si některé další souvislosti.

Pojďme to nyní udělat podobně, neboť už „jen“ uvědomění si některých souvislostí, Vám může být obrovskou inspirací k řešení tohoto tématu.

 1. Jak dlouho přejídáte nebo se Vám nedaří snížit svou váhu?
 2. Kdy jste začala s emočním zajídáním?
 3. Na co jiného byste se ve svém životě zaměřila, kdybyste neřešila tento problém s jídlem?
 4. Jak konkrétně jinak byste trávila čas, který nyní věnujete myšlenkám o jídle?
 5. Jaká negativa pro Vás znamená zhubnutí? Co tím ztrácíte?
 6. Jaké jsou pro Vás výhody mít nyní nějaká kila navíc?
 7. Kdo v rodině trpí také nadváhou?
 8. Jak byste se cítila, kdyby Vám někdo odepřel Vaše oblíbené jídlo?
 9. Jak byste se cítila, kdyby na Vašem talíři byla jen opravdu velmi malá porce jídla?
 10. Jaké konkrétní emoce se snažíte jídlem utišit? Je to

NEDOSTATEK, OPUŠTĚNÍ, ZTRÁTA NĚKOHO ČI NĚČEHO, SAMOTA, STRACH, VZTEK, POCIT BEZPEČÍ

Můžete si emoci, která je pro vás „ tou motivací“ sáhnout po jídle, abyste ji utišili, co nejkonkrétněji vydefinovat. Pokud se chcete pokusit sami danou emoci zpracovat, můžete použít postup, který popisuji ve svém e-booku 3 mocné techniky pro pohodu každý den – na str. 16.

Také se stává, že váš vysněný cíl – shodit pár kilo a cítit se dobře ve svém těle – budou blokovat ještě další limitující přesvědčení. Mezi ty nejčastější patří:

 • Nikdy to nezvládnu. Je to pro ně nedosažitelný cíl, už jsem se o to tolikrát pokusila. Nemám pevnou vůli.
 • Není to pro mě bezpečné.
 • Nevěřím si, že si svou váhu dokážu udržet. Je to marná snaha. Zase přiberu. Stojí mě to tolik dřiny.
 • Nezasloužím si být šťastná.
 • Je to dědičné, ani já to nebudu mít nikdy jinak.
 • apod.

 

Nezapomeňte však, že všechna tato limitující přesvědčení je ale možné zpracovat a opustit. NEJSOU TO TOTIŽ FAKTA!!!

Faktem je, že 1+1=2 nebo že po jaru přichází léto. Limitující přesvědčení vznikají na základě nějaké negativní zkušenosti! 

Takže, kde jste se skutečně naučila (poprvé prožila), že nedosáhnete svého cíle? Že si něco nezasloužíte? Opět můžete použít stejný postup, jaký popisuji v e-booku 3 mocné techniky pro pohodu každý den.

I když dědičnost a vztah ke svému rodu může hrát určitou roli, je možné i toto pomocí kineziologie one brain, EFT nebo pomocí rodinných konstelací zpracovat. Je více jak pravděpodobné, že žijete pro Vás již neproduktivní vzorec chování, který  jste získala výchovou a prostředím, ve kterém jste vyrůstala.

Jedna klientka si během této práce uvědomila, že zajídá prázdnotu po svém otci, kterého téměř nepoznala, protože je brzy po jejím narození opustil. S jinou klientkou jsme řešili, že je pro ni vlastně bezpečné mít „obalené boky“, protože ji chrání před znásilněním.  A další žena “potřebovala” kila navíc, aby měla dost síly zajistit finančně rodinu, protože zůstala bez partnera. Prostě co žena, to jiná skrytá příčina – a pořádně silná, takže je jasné, že samy se opravdu nemohly pohnout z místa. Neexistují tedy paušální rady, ale individuálním přístupem je možné najít, čím si „blokujete“ svůj cíl a postupně tyto limity úspěšně zpracovat, aby se Vám za Vaším cílem šlo lehčeji.

 

 

Lenka Ilečková
Již více než 12 let poskytuje odborné konzultace, které lidem pomáhají do hloubky odbourat stres a mentální bloky, které jim brání vést spokojený a naplněný život. Spolupráce klientům přináší úlevu od stresu a pomáhá jim uvidět možnosti řešení problému, který je tíží, či dosáhnout snadněji konkrétního cíle. Pracuje s lidmi na tématech osobního, profesního života i podnikání. Při své práci propojuje znalosti koučinku a metod kineziologie one brain, NLP a rodinných/firemních konstelací. Můj příběh si přečtěte zde >>