O mně

Kromě toho, že podnikám, máme s manželem také dvě krásné děti a jsme spolu již více než 24 let. Za rodinu, kterou spolu vytváříme, jsem nesmírně vděčná.

Má práce provázet lidi osobními i pracovními tématy, pomáhat jim uvolnit stres a vést je na cestě k jejich cílům, mi dává hluboký smysl. Na druhou stranu k této práce mám respekt a pokoru. Vážím si lidí, kteří se rozhodli na sobě pracovat. V jejich rozhodnutí je zároveň obrovská síla a odvaha. Touhu pomáhat lidem jsem měla už jako dítě, okolnosti mě však na dlouhou dobu zavedly úplně někam jinam.

Jsem člověk z masa a kostí jako každý jiný. Také mně do života přichází tu a tam různé výzvy a problémy. Jasně, že život není jen růžový.

Na základě svých životních zkušeností a znalostí jsem však poznala spolehlivý přístup, jak problém uchopit, abych pro sebe našla fungující řešení, anebo včas provedla změnu takovým způsobem, aby problém ani nenastal.

Bylo ale období, které šťastně rozhodně nevypadalo. Jak to tedy vlastně před zhruba 15 lety začalo...

Celkem brzy jsem odešla od rodičů a začala pracovat. Díky svému analytickému myšlení a jazykovým znalostem jsem nikdy neměla problém najít práci. Prošla jsem různými pozicemi a každá mi do života přinesla mnoho cenných zkušeností. V mém posledním zaměstnání jsem pracovala jako supply chain analytik v zahraniční firmě. Ve své práci jsem se cítila jako ryba ve vodě, byla jsem v ní úspěšná a dostávala super plat.

S manželem jsme se v té době rozhodli, že chceme miminko – naše první. Hned jsem otěhotněla a měla obrovskou radost, že to šlo tak hladce. Moje radost však netrvala dlouho. Ke konci 3. měsíce miminku přestalo tlouct srdíčko. Bylo to v období mých narozenin. Tuto zprávu jsem sice ještě ustála, ale bylo to o to horší, že jsem potřebovala do nemocnice na vyčištění, ale termín jsem dostala až za několik dní.

Byly to pro mne neskutečně dlouhé dny, které jsem trávila mezi čtyřmi zdmi doma s mrtvým miminkem v břiše. Nemohlo nic skončit, nic začít. Po fyzické stránce jsem stále měla ranní těhotenské nevolnosti a po té psychické jsem cítila velký žal, smutek a strach z toho, co bude. Bolest na těle i na duši byla větší, než jsem v té době byla schopna unést.

Když jsem se konečně dostala do nemocnice, přístup některého nemocničního personálu byl dost tristní, a to mě ještě více poslalo na dno. Ležela jsem na operačním sále a i přesto, že už jsem před tím zkušenost s narkózou měla, dostala jsem najednou obrovský strach, že už to nezvládnu a neprobudím se.

Bylo po všem. Slyšela jsem sice lékaře, jak na mne volá, ale mně se nešlo vrátit zpět do mého těla. Vnímala jsem sebe v jakési zlaté bublině...

Události, které se seběhly, mě stály hodně psychických a fyzických sil a ty mi pak chyběly, když už to bylo všechno za mnou. Cítila jsem stále žal a smutek a můj dřívější elán se nevracel. Chyběla mi normální radost ze života. Byla jsem jak tělo bez duše a nic mi nedávalo smysl. Nahlodávala mě iracionální vina, že asi nejsem dost dobrá matka a že nemám žádnou hodnotu pro tento svět. Často mě popadal naprosto iracionální strach z toho, co bude. Byla jsem bez energie a pesimistická. A toto vše se pak také promítalo do různých oblastí mého života.

Jednoho dne jsem si však řekla DOST.

Uvědomovala jsem si, že takto už fakt dál žít nechci. 

Převzala jsem odpovědnost za svůj život a za to, jak se cítím a co skutečně v životě chci.  Chtěla jsem se zase cítit dobře, radovat se, tvořit, těšit se na to, co přijde, prostě normálně žít a ne pouze přežívat. Snažila jsem se, ale samotné se mi to nedařilo změnit. Začala jsem tedy hledat cestu, jak z toho ven. V uších mi zněl pořád pojem „zablokované emoce“. Zadala jsem ho tedy na internet.

Objevila jsem nejdříve metodu kineziologie one brain, a pak ještě metodu EFT (Techniky emoční svobody). Protože jsem na sobě díky nim vnímala citelný posun k lepšímu, rozhodla jsem se přijít na kloub, proč tomu tak je a začala jsem je do hloubky studovat. Stala jsem se certifikovaným pokročilým praktikem EFT a facilitátorkou kineziologie one brain - 3in1Concepts. (Je to nejvyšší možné vzdělání, pak už následuje "jen" instruktor).

Díky svému studiu jsem pochopila, jak úzce spolupracuje náš mozek a naše tělo a jak moc nás dokáží ovlivnit negativní zážitky a emoce, které v životě prožijeme. Byla jsem doslova fascinovaná souvislostmi mezi prožitými negativními zkušenostmi na jedné straně a z toho vzniklé problémy na straně druhé.

Naučila jsem se, jak přesně nalézt skutečné kořeny problémů, ať už jsou na těle či na duši, a zpracovat je tak, aby se naše mysl, tělo a duše vrátily zpět do své rovnováhy a mohli jsme spokojeně pokračovat v životě dál.

Během této cesty jsem také poznala a rozvíjela své talenty, na které jsem zapomněla, či o nich neměla ani tušení.

Naučila jsem se negativní zkušenost přeměnit v moudrost.

Mé studium ještě pokračovalo.

Navštěvovala jsem kurzy skvělých lektorů. Naučila jsem se neurolingvistické programování u Richarda Flooka z Kanady, které pomáhá přerámovat negativní zážitky a pozitivně programovat naší mysl.
V dvouletém studiu u Arnolda a Evy Polivkových z Vídně jsem poznala, jak fungují dynamiky v rodinných a firemních systémech a naučila se je s respektem zharmonizovat. Osvojila jsem si kineziologický koučink a stressmanagement.

Pochopila jsem, jak silně jsme stále spojeni s rodinou, ze které pocházíme a se svými předky, a jak je pro člověka v jeho životě důležité, aby toto spojení bylo podporující. 
Stejné je to i u firemních systémů. Naučila jsem se, jak najít a zpracovat skutečnou příčinu, když se firmě nebo nějaké její složce nedaří tak, jak je třeba.

Jsem certifikovanou facilitátorkou rodinných a firemních systémů (konstelací). 

Bráno z několikaletým odstupem vím, že to, co na začátku vypadalo jako velká krize, se tak stalo pro mne velmi přínosnou životní etapou.

Pochopila jsem, že skutečná životní spokojenost spočívá v souladu naší mysli, těla a duše. Že klíčem k životní spokojenosti je vztah, který máme sami k sobě, a to se pak odráží také ve vztazích, které máme k ostatním a oni k nám.

Sbírala jsem plody své práce.

Aby jsem se toto všechno mohla naučit, investovala jsem do svého vzdělání statisíce. Nelituji toho. Získala jsem zcela jiný úhel pohledu na život a jeho fungování.

Na vlastní kůži poznala, že každá krize má dvě strany - skrývá v sobě nebezpečí, když v ní ustrneme, ale také velké šance a možnosti, když ji dokážeme správně uchopit. 

Jsem vděčná za toto poznání.

V roce 2011 jsem se rozhodla o své znalosti a dovednosti dělit s lidmi, kteří to ocení, protože mají skutečný zájem pracovat na sobě a na zlepšení kvality svého života.

Po mateřské jsem se tedy už zpět do svého předchozího zaměstnání nevrátila. V srpnu 2011 jsem založila studio Balance - Harmonie - studio osobního a profesního rozvoje a začala dělat to, v čem vidím smysl - provádět lidi procesem od stresu ke spokojenosti, od problému k řešení, od vize k jejímu uskutečnění.

Od roku 2013 jsem členkou Hospodářské komory v Jihlavě.

Zároveň jsem využila i svůj talent z předchozího zaměstnání. Schopnost dobré analýzy a vidět věci komplexněji mi umožňuje klientovo téma vidět v širších souvislostech.

Za tu dobu jsem nasbírala mnoho dalších cenných zkušeností a vytvořila si své určité know-how, jak lze jemně, citlivě, s respektem a efektivně provést člověka procesem pozitivní změny. 

kineziologie Jihlava

PODĚKOVÁNÍ

Život je ten nejcennější dar, který jsem dostala. Vážím si ho a velmi za to děkuji své mamince a tatínkovi. Velký dík patří také mému manželovi a jeho mamince za podporu při studiu. Za své kvalitní vzdělání děkuji všem svým lektorům.

MÉ VZDĚLÁNÍ

Facilitátor rodinných/firemních/finančních systémů - Kineziologisches coaching, Stressmanagement, Maltherapie - 2leté studium, Dr. Psychologie Arnold Polivka, Eva Polivka, Vídeň - Institut für Lebensberatung
Facilitátor kineziologie one brain - Romana Šlezárová, Brno a Zuzana Franková, Košice
Impact Coaching - životní kouč & profesní poradce - ACHC - Marta Nosková, Praha

Lidské zdroje pod lupou - online diagnostika - Mgr. Martina Zaorálková, TCC Praha
Pokročilý praktik EFT meridiánových technik - ACHC - Marta Nosková, Praha při asociaci AAMET Velká Británie
Praktik NLP - Richard Flook, The American Board of Neuro-Linguistic Programming, Kanada
Bachova květová terapie - Dr. Katarina Michel, Bachovo centrum Velká Británie

Der Lebensweg des Menschen (Životní cesta člověka) - Psychologie von C. G. Jung - Dr. Psychologie Arnold Polivka, Eva Polivka, Vídeň - Institut für Lebensberatung
Krize a tvořivá síla - Dr. Psychologie Arnold Polivka, Eva Polivka, Vídeň - Institut für Lebensberatung

5 prvků v rovnováze - Dr. Psychologie Arnold Polivka, Eva Polivka, Vídeň - Institut für Lebensberatung

Online marketing

Akreditovaný kurz sportovní masáže - Petr Beran, Jihlava
Dornova metoda a Breussova masáž - Zuzana Lehrmann, Jozef Púry, Praha
Tejpování elastickými páskami - MTC - Mgr. Richard Jisl
a mnoho dalšího.