O mně

Jsem certifikovanou facilitátorkou kineziologie one brain a rodinných a firemních systémů, NLP koučem. 

V rámci své více jak 12leté klientské praxe kombinuji znalosti nejen těchto metod, ale také např. znalosti z genetiky chování.

Při práci s klienty volím celostní přístup. Díky němu můžeme lépe odhalit skutečnou, často velmi dobře skrytou příčinu a nalézt tak to, co člověku pomůže se zase vrátit do pohody.

Díky svým znalostem přemýšlím o problémech a životních výzvách jinak než ostatní. Vím, že každý problém má řešení a že i těžké věci lze řešit jemně. Neexistuje však paušální řešení, je zapotřebí vždy individuální přístup.

Nepluji po povrchu, ale jdu ke skutečným kořenům problému, protože odtud pramení optimální řešení a konkrétní kroky, které vedou k pozitivní změně. Nehledám proč něco nejde, ale jak by to šlo.

To, co svým klientům předávám, také žiji, proto vím, že to funguje.

Provázet lidi na cestě od problému k objevení řešení, od stresu ke spokojenosti, vést je na cestě k jejich cílům, mě opravdu naplňuje. Zároveň vnímám k lidským osudům respekt a pokoru. Vážím si lidí, kteří se rozhodli na sobě pracovat. V jejich rozhodnutí je obrovská síla a odvaha.

Kromě konzultací poskytuji také biorezonanci přístrojem Bicom. která klientům efektivně přispívá ke dlouhodobé stabilizaci a harmonizaci organismu.

Sama jsem totiž ve svém životě zažila období, které šťastně rozhodně nevypadalo, a nevěděla jsem, jak si pomoci to změnit.

Ve své práci jsem byla na vrcholu – úspěšná, spokojená, se super platem a podmínkami. S manželem jsme se v té době rozhodli, že chceme miminko – naše první. Hned jsem otěhotněla a měla obrovskou radost, že to šlo tak hladce. Moje radost však netrvala dlouho. Ke konci 3. měsíce miminku přestalo tlouct srdíčko. Potřebovala jsem do nemocnice na vyčištění, ale termín zákroku jsem dostala až za několik dní.

Byly to pro mě neskutečně dlouhé dny, které jsem trávila mezi čtyřmi zdmi doma s mrtvým miminkem v břiše. Nemohlo nic skončit, nic začít. Cítila jsem se špatně fyzicky i psychicky. Bolest na těle i na duši se stala větší, než jsem v té době byla schopna unést.

Na operačním sále jsem najednou dostala obrovský strach, že už to nezvládnu a neprobudím se. Nakonec jsem sice slyšela lékaře, jak na mě volá, ale nešlo se mi vrátit zpět do mého těla. Zvláštní pocit. Vnímala jsem sebe v jakési zlaté bublině, daleko od tohoto světa, od svého těla, v pocitu naprostého bezpečí a jednoty, beze smyslu vracet se zpátky... Nakonec se však zadařilo.

Události, které se seběhly ve velmi krátké době, mě stály neskutečné množství psychických a fyzických sil. Stále jsem cítila hluboký smutek a můj dřívější elán se nevracel. Chyběla mi normální radost ze života. Byla jsem jak tělo bez duše, naprosto bez energie a nic mi nedávalo smysl. Nahlodávala mě iracionální vina, že asi nejsem dost dobrá matka a cítila se bezcenná. Popadal mě naprosto iracionální strach z toho, co bude. A toto vše se pak také negativně promítalo do různých oblastí mého života.

Jednoho dne jsem si však řekla DOST.

Uvědomovala jsem si, že takto už fakt dál žít nechci. 

Převzala jsem odpovědnost za svůj život a za to, jak se cítím a co skutečně v životě chci. Chtěla jsem se zase cítit dobře, radovat se, tvořit, těšit se na to, co přijde, prostě normálně žít a ne pouze přežívat. Snažila jsem se, ale samotné se mi to nedařilo změnit. Začala jsem tedy hledat cestu, jak z toho ven.

Objevila jsem metodu kineziologie one brain, vyzkoušela ji a vnímala citelný posun k lepšímu. Rozhodla jsem se přijít na kloub, proč tomu tak je a začala jsem ji studovat. Stala jsem se certifikovaným facilitátorkou kineziologie one brain - 3in1Concepts. (Je to nejvyšší možné vzdělání, pak už následuje "jen" instruktor).

Díky svému studiu jsem pochopila, jak úzce spolupracuje náš mozek a naše tělo a jak moc nás ovlivňují negativní zážitky a emoce, které v životě prožijeme. Byla jsem doslova fascinovaná souvislostmi mezi prožitými negativními zkušenostmi na jedné straně a z toho vzniklé problémy – ať už psychické nebo fyzické - na straně druhé.

Naučila jsem se, jak přesně nalézt skutečnou příčinu problému, ať už je na těle či na duši, a zpracovat ji tak, abychom se mohli navrátit zpět do pohody.

Během této cesty jsem také poznala a rozvíjela své talenty, na které jsem zapomněla, či o nich neměla ani tušení. Naučila jsem se negativní zkušenost přeměnit v moudrost.

Do svého vzdělání jsem investovala statisíce. Navštěvovala jsem kurzy skvělých lektorů. Naučila jsem se neurolingvistické programování u Richarda Flooka z Kanady, které pomáhá přerámovat negativní zážitky a pozitivně programovat naši mysl.
V dvouletém studiu u Arnolda a Evy Polivkových z Vídně jsem poznala, jak fungují dynamiky v rodinných a firemních systémech a naučila se je s respektem uvést do rovnováhy.

Pochopila jsem, jak silně jsme stále spojeni s rodinou, ze které pocházíme a se svými předky, a jak je pro člověka v jeho životě důležité, aby toto spojení bylo podporující. 
Stejné je to i u firemních systémů. Naučila jsem se, jak najít a zpracovat skutečnou příčinu, když se firmě nebo nějaké její složce nedaří tak, jak je třeba. Stala jsem se certifikovanou facilitátorkou rodinných a firemních systémů (konstelací). 

Naučila jsem se, jak díky kineziologickému koučinku a stressmanagementu vést lidi od problému k řešení, od stresu ke spokojenosti, k dosažení toho, co chtějí.

Bráno s několikaletým odstupem vím, že to, co na začátku vypadalo jako velká krize, se tak stalo pro mne velmi přínosnou životní etapou.

Na vlastní kůži jsem poznala, že každá krize má dvě strany - skrývá v sobě nebezpečí, když v ní ustrneme, ale také velké šance a možnosti, když ji dokážeme správně uchopit. Jsem vděčná za toto poznání. Vím, že cesta ke štěstí a životní spokojenosti začíná u nás samých, v naší hlavě.

Poděkování

Život je ten nejcennější dar, který jsem dostala. Vážím si ho a velmi za to děkuji své mamince a tatínkovi. Velký dík patří také mému manželovi a jeho mamince za podporu při studiu. Za své kvalitní vzdělání děkuji všem svým lektorům.

Mé vzdělání

Facilitátor rodinných/firemních - Kineziologisches coaching, Stressmanagement, Maltherapie - 2leté studium, Dr. Psychologie Arnold Polivka, Eva Polivka, Vídeň - Institut für Lebensberatung
Facilitátor kineziologie one brain - Romana Šlezárová, Brno a Zuzana Franková, Košice
Impact Coaching - životní kouč & profesní poradce - ACHC - Marta Nosková, Praha

Pokročilý praktik EFT meridiánových technik - ACHC - Marta Nosková, Praha při asociaci AAMET Velká Británie
Praktik NLP - Richard Flook, The American Board of Neuro-Linguistic Programming, Kanada
Bachova květová terapie - Dr. Katarina Michel, Bachovo centrum Velká Británie

Der Lebensweg des Menschen (Životní cesta člověka) - Psychologie von C. G. Jung - Dr. Psychologie Arnold Polivka, Eva Polivka, Vídeň - Institut für Lebensberatung
Krize a tvořivá síla - Dr. Psychologie Arnold Polivka, Eva Polivka, Vídeň - Institut für Lebensberatung

Akreditovaný kurz sportovní masáže - Petr Beran, Jihlava
Dornova metoda a Breussova masáž - Zuzana Lehrmann, Jozef Púry, Praha
Tejpování elastickými páskami - MTC - Mgr. Richard Jisl
a mnoho dalšího.