Konzultace

 • Tíží Vás konkrétní problém a nevíte, jak z něho ven?
 • V souvislosti s tímto problémem pociťujete stres a další negativní emoce jako lítost, hněv, bezmoc, strach, nejistotu, vinu, selhání, smutek, pochybnosti...?
 • Uvědomujete si, že Vám toto téma bere energii?
 • Toužíte uvidět pro sebe možné řešenídosáhnout pozitivní změny?
 • Rádi byste se cítil/a zase v klidu, spokojeně, v nadhledu...?

Na to, co nyní prožíváte, mají největší vliv Vaše životní přesvědčení, vzorce myšlení, návyky a skryté vlivy, které pramení z rodinné historie, a emoce s tím vším spojené.

Ať už si to uvědomujete či nikoliv, podle nich se rozhodujete a konáte. A jsou to právě Vaše rozhodnutí a kroky, které Vás dostaly tam, kde se nyní nacházíte. 

Zároveň pokud v souvislosti s momentálně prožívanou situací prožíváte stres, jsou Vaše možnosti nalézt optimální řešení omezené. Je to proto, že ve stresu funguje mozek na zlomek své kapacity. Je to dáno fyziologií fungování mozku a těla.

Pojďme tedy spolu pracovat  a najít cestu k pozitivní změně!

Jak probíhá konzultace

Empaticky a konstruktivně krok za krokem k tomu, co chcete

 • V rámci konzultace je zapotřebí Vaše aktivní spolupráce. Pak Vám mohu pomoci utřídit si myšlenky, ujasnit si potřeby a konkrétně definovat cíl.
 • Při osobních konzultacích používám  svalový stress test, který nejsme schopni vědomě ovlivnit. Díky tomu je konzultace pro Vás přesně na míru, v souladu s Vašimi hodnotami a vrozeným potenciálem.
 • Metody, na které se specializuji,  pomáhají lidem jemně a do hloubky nejen  uvolnit stres a navrátit mysl, tělo a duši zpět do potřebné rovnováhy, ale především také  přesně najít a uvolnit mentální bloky, rodovou zátěž či životní přesvědčení, která stojí v pozadí jako skutečná příčina problému a blokují pak člověka mít/prožívat to, co chce.
 • Pokud je to třeba, povedu Vás k tomu, abyste si zvědomil/a svůj konkrétní vrozený dar, který Vás v řešení daného tématu podpoří.
 • Prakticky a srozumitelně Vám vysvětlím skryté dynamiky vztahů, protože jejich pochopení a správné používání je klíčem ke spokojenosti ve všech oblastech života. 
 • Povedu Vás ještě k tomu, abyste si definoval/a svůj vlastní první konkrétní krok, kterým sobě i okolí dáváte najevo, že to s pozitivní změnou myslíte vážně. Je to krok, který vychází z Vašich nápadů, hodnot a možností. Zároveň se tímto způsobem podporujete v upevnění nového nastavení mysli.
 • Je možné, že si odnesete malý domácí úkol. Někdy situace vyžaduje, abyste se ještě po určitý čas doma věnoval/a určitým posilovacím technikách k ukotvení nového nastavení.
 • Při konzultaci dle momentální potřeby kombinuji znalosti kineziologie one brain, rodinných či firemních systémů a NLP.

Jak se můžeme potkat

 • osobní setkání v příjemném prostředí studia
 • online - při online konzultaci logicky nepracujeme se svalovým stress testem.

Cena konzultace

1 500 Kč/hod

Délka konzultace se odvíjí od rozsáhlosti Vašeho tématu. Průměrná délka konzultace je 75 - 90 minut.

Co spolupráce lidem přináší

Pokrok v řešení nebo vyřešení daného tématu

Energii a čas, který Vám ubíraly myšlenky o problému, můžete nyní využít jinak a hlavně smysluplně - do nových nápadů, užívání si rodiny, do zálib, které Vás naplňují, do nových možností a příležitostí...

Úlevu od stresu, napětí a nepříjemných pocitů v souvislosti s řešeným tématem

vnitřní klid, znovu nalezení radosti, naplnění, nadhledu, lehkosti, elánu, spokojenosti...

Zlepšení kvality osobního a profesního života

Zlepšení situace týkající se osobního života se promítá i do toho profesního a zase naopak. Velmi úzce spolu souvisí a zároveň se prolínají.

Lepší porozumění sobě, lidem ve svém okolí a souvislostem ve svém životě

Konzultace má také edukativní rozměr. Máte možnost se dozvědět hodnotné informace a porozumět tak širším životním souvislostem, díky kterým se ve svém životě v budoucnu lépe vyznáte a můžete si udržet a vytvářet zdravé vztahy.

Vytváření smysluplného života

Konzultace pomáhá jasně definovat problém a definovat cíl podle Vašich osobních hodnot a otevírá tak možnost k vytváření si smysluplného života.

Rozvoj osobnosti

Máte možnost se více spojit se svým vrozeným potenciálem, opustit neproduktivní vzorce a posílit svou sebedůvěru, což má přímý vliv na úspěch a pohodu.

Nastolení rovnováhy

Konzultace Vás podpoří v nastolení rovnováhy mezi fyzickým, emocionálním a mentálním zdravím.

Lepší zvládání stresu, tlaku a emocí

Poznáte, s čím vším Vaše téma souvisí. Jeho zpracováním můžete lépe zvládat stres a emoce v budoucnosti.

Budeme si rozumět

 • Víte, že zodpovědnost za svůj život máte jen Vy sám/sama ve svých rukách.
 • Víte, že bez Vašeho aktivního zapojení to nepůjde. Máte ochotu na sobě a pozitivní změně pracovat.
 • Jste otevřen/a novým vhledům a možnostem.

Nejsem pro Vás ta pravá

 • Čekáte, že na cestě k pozitivní změně nebudete muset hnout ani prstem a pozitivní změna přijde sama.
 • Žijete v domnění, že výsledek Vašeho pokroku závisí na lidech okolo Vás.
 • Máte představu, že přijdete a uslyšíte ode mne, co přesně máte udělat, aby se Vaše situace zlepšila.

Reference

Co o spolupráci se mnou píší klienti

Spolupráce mi přinesla možnost zjistit, kde se skrývá příčina problémů, se kterými jsem dlouhou dobu bojoval. A především mi úspěšně pomohla se těchto dávno vzniklých bloků zbavit. Doporučuji návštěvu každému, kdo se chce ve svém životě někam posunout.
MichalFinanční poradce
S Lenkou a její terapií jsem se setkala úplnou náhodou. Nevěděla jsem, co od terapie čekat. Absolvovala jsem ji a musím říci, že díky ní jsem si uvědomila, co přesně mne trápí, kam vlastně chci dojít. Začala se mi otevírat cesta, o které jsem neměla ani tušení. Určitě stojí za to tuto metodu vyzkoušet, pokud nevíte kudy kam ať již v životě, či podnikání. Jsem vděčná, že mi do života přišla Lenka a ještě více děkuji za to, že mi tato terapie byla zprostředkována právě Lenkou. Za velmi krátký čas jsem se v životě výrazně posunula a to právě díky ní. Během terapií jsem měla tu čest poznat pečlivě schovaná traumata a nechtěné křivdy a hlavně jim porozumět a srovnat se s nimi. Lenka je výborný terapeut a empatická bytost, v jejíž přítomnosti jsem se cítila v klidu a bezpečí. Leni, moc děkuji, vážím si tě a jsem ráda, že jsem měla tu čest tě poznat.
PetraPodnikatelka

Recenze ověřené e-mailem.

Nejčastější otázky

 • Kolik sezení potřebuji?
  Projít změnou je proces, který potřebuje čas a u každého člověka je tento čas jinak dlouhý. Závisí to např. na tom, jak dlouho daný problém vznikal, na komplexnosti problému a na tom, jak dlouho problém trvá. Někdy člověku opravdu postačí jedno sezení. Pak ale samozřejmě existují problémy, které jsou rozvětveny do několika oblastí života a mají hluboké kořeny. Na ty jedno sezení nestačí. Buďte k sobě jemná/ý a netlačte na sebe. Neboť také Vaše tělo a mysl potřebují určitý čas na zpracování tématu. Buďte si však jistá/ý, že každá konzultace přináší Vašemu tělu a mysli užitek.
 • Přijde změna sama?
  Pokud čekáte, že nebudete muset hnout ani prstem a změna přijde sama, nejste tu správně. Takto to v životě nefunguje. Provádím lidi procesem nalezení, pochopení a zpracování limitů v jejich vnitřním světě. Aby se jejich práce přenesla do vnějšího světa, musí v tom vnějším světě ke svému cíli také ze své motivace a zodpovědnosti podniknout aktivní kroky.
 • Co když chci prostě jen na sobě pracovat, abych si zkvalitnil/a svůj osobní a profesní život?
  Pokud máte zájem se dál rozvíjet, zkvalitnit si prožívání svého života či určité téma řešit od podlahy, ráda Vám sestavím balíček konzultací přesně na míru. Nejenže spolu najdeme a zpracujeme již neproduktivní mentální bloky, ale také Vám předám praktické znalosti, které Vám pomohou se ve vašem životě lépe orientovat.
 • V jakých případech není konzultace vůbec možná?
 • pro labilní jedince, pro osoby užívající psychofarmaka, při těžkých psychických poruchách, fyzických problémech, při jakémkoliv probíhajícím léčebném procesu - např. chemoterapie, psychiatrická léčba
 • po očkování, bezprostředně po lékařském zákroku - např. u zubaře, na chirurgii apod
 • v době, kdy má člověk akutní virové či infekční onemocnění, horečku, bere léky tlumící bolest
 • po požití alkoholu, drog, po velkém psychickém nebo fyzickém vyčerpání, při razantních dietních omezeních, v době půstu
 • po masáži, po jiné alternativní technice
 • Je ještě něco, co bych měl/a vědět?
  Ano. Veškeré služby jsou realizovány jako forma poradenství pro osobní a profesní rozvoj. Nejsou náhradou za žádnou lékařskou péči, neléčí nemoc ani žádný zdravotní problém. V žádném případě  nemohou být považovány za psychoterapii ani za psychologické poradenství dle v současnosti platných legislativních ustanovení ČR a nenahrazují klasickou lékařskou péči. Po celou dobu konzultace je klient při vědomí a nese za sebe plnou zodpovědnost. V případě závažných psychických/fyzických problémů či chronických onemocnění konzultace není zcela určitě možná.
 • Pracujete také s dětmi? Jak taková konzultace probíhá?
  Ano, je možné pomoci i dětem. Při řešení problému u hodně malých dětí se pracuje většinou s maminkou. Děti školního věku už během sezení spolupracují a rodič je po celou dobu konzultace přítomen (pokud si to dítě nepřeje jinak). Obvyklá délka konzultace u dětí je zpravidla 45 - 60 minut. Cena konzultace s dětmi se tak pohybuje v rozmezí 750 - 1 000 Kč.

Reference

Co ještě o spolupráci se mnou píší klienti

S paní Ilečkovou jsem se setkala asi před 11 lety na semináři v Praze, kde jsem zjistila o čem kineziologie je. Následně jsem k ní objednala dceru, tehdy byla ještě malá a tak se řešil problém skrze mně, moc nám tehdy oběma pomohla. Od té doby jsme s paní Lenkou v kontaktu a jezdíme za ní do Jihlavy moc rády. Někdy jsou sezení těžká, odkrývají věci, které jsou zasunuté hluboko v podvědomí a ovlivňují naše jednání. Otevřené staré křivdy malého dítěte s novým pohledem dospělého člověka, kdy můžeme odpustit a posunout se dál. Děkuji za její citlivý přístup, nejedno objetí a za čas který nám věnuje.
LenkaOffice Manager
Spolupráce mi přinesla možnost zjistit, kde se skrývá příčina problémů, se kterými jsem dlouhou dobu bojoval. A především mi úspěšně pomohla se těchto dávno vzniklých bloků zbavit. Doporučuji návštěvu každému, kdo se chce ve svém životě někam posunout.
MichalFinanční poradce
S Lenkou a její terapií jsem se setkala úplnou náhodou. Nevěděla jsem, co od terapie čekat. Absolvovala jsem ji a musím říci, že díky ní jsem si uvědomila, co přesně mne trápí, kam vlastně chci dojít. Začala se mi otevírat cesta, o které jsem neměla ani tušení. Určitě stojí za to tuto metodu vyzkoušet, pokud nevíte kudy kam ať již v životě, či podnikání. Jsem vděčná, že mi do života přišla Lenka a ještě více děkuji za to, že mi tato terapie byla zprostředkována právě Lenkou. Za velmi krátký čas jsem se v životě výrazně posunula a to právě díky ní. Během terapií jsem měla tu čest poznat pečlivě schovaná traumata a nechtěné křivdy a hlavně jim porozumět a srovnat se s nimi. Lenka je výborný terapeut a empatická bytost, v jejíž přítomnosti jsem se cítila v klidu a bezpečí. Leni, moc děkuji, vážím si tě a jsem ráda, že jsem měla tu čest tě poznat.
PetraPodnikatelka
Ráda bych Vám poděkovala za pomoc. Už teď vidím u syna, co se stresu a obav z nových věcí týká, velké zlepšení. Cítili jsme se u Vás oba výborně a uvolněně. Pokud bychom museli v budoucnu řešit jakýkoli další problém, tak se obrátíme jedině na Vás !!
RadkaMaminka školáka

Recenze ověřené e-mailem.

Máte zájem o konzultaci?

Kontaktujte mě. Těším se na spolupráci s Vámi.

Vaše jméno a příjmení*
E-mail*
Tel. číslo*
Vaše zpráva*
Vyberte si typ konzultace:*

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro vyřízení tohoto dotazu.