Poznání a rozvoj vrozeného potenciálu

Představte si, že se na sebe díváte do zrcadla. Prohlížíte si svůj obličej. Co vás na první pohled zaujme?

Máte plnější spodní ret nebo je váš spodní ret úzký? Jsou oči posazené blízko u sebe? Je váš obličej spíše užší a delší nebo je to klasický „čtvereček“? A co obočí? V jaké je výšce nad očima a jaký má tvar? Jaký tvar má váš nos z profilu? Je brada špičatá či široká? Jakou délku má váš palec oproti ukazováčku? Jaký tvar má Vaše čelo? Jaká je délka nohou oproti trupu? 

Právě tyto a ještě mnoho dalších  „drobností“ (je jich téměř 100, které mají 99% přesnost) představují Vaši individuální jedinečnost. Je to tedy něco jako Vaše limuzína, které když porozumíteumíte ji správně používat, tak Vás veze k úspěchu, k větší životní spokojenosti, k fungujícím vztahům, k lepší komunikaci.

Vaše dary Vás směřují k tomu, abyste dosahoval/a svých cílů s lehkostí a hlavně svou přirozeností!

Například člověk s očima posazenýma blízko u sebe má úplně jiné vnímání „světa“, zcela odlišně reaguje na určité životní situace a má od přírody jiné priority než člověk, který má oči dál posazené od sebe. Zároveň každý z nich jinak nevědomě působí na lidi. A to má samozřejmě vliv na mnoho aspektů našeho života. Stejně tak fungují i další dary.

V podstatě jde o hlubší pohled spojením studií anatomie, fyziologie a neurologie. Jedná se o vrozený genetický kód, který představuje naši skutečnou jedinečnost a určuje základní vzory životního chování a ovlivňuje také reakce na určité životní situace.

V rámci konzultace se zaměříme právě na toto důležité téma - poznáte své vrozené dary a jak je začlenit do svého života. Jsou to dary, které Vám pomohou zlepšit komunikaci, vztahy či dosahování cílů. Lépe porozumíte svým reakcím a reakcím druhých lidí. Budete vědět, čeho je pro Vás lepší se vyvarovat, nebo naopak kde a jakým způsobem Vás Váš dar podpoří.