Problémy s učením

Někdy se to stává. Dítě jde do školy a nedaří se mu tak, jak by mohlo. Učiva přibývá a  problém se násobí.

Nemusí jít jen o proces učení jako takový, ale také o motoriku, strachy ze školy a zkoušek, problém vycházet s určitými učiteli nebo nefungující vztahy s vrstevníky.

Dítě pak dostane "nálepku" hloupého, zlobivého, nespolupracujícího., nepřizpůsobivého...

Jenže...

Jde tu i o citlivou dětskou dušičku. Dítě si tím posiluje svou negativní představu o sobě - nejsem dost dobrý/á, nezasloužím si, stejně ničeho nikdy nedosáhnu, nemá to cenu, nezvládnu to, stejně to bude zase špatně... Ztrácí tím motivaci a naději na zlepšení. Cesta ke zlepšení však existuje.

PRAVDĚPODOBNÉ PŘÍČINY

Pojďme se nyní na tyto problémy podívat i z jiného úhlu pohledu a pochopit, o co tu vlastně jde.

Za poruchami učení podle odborných výzkumů stojí nesprávná komunikace mezi pravou a levou mozkovou hemisférou a obvykle též mezi přední a zadní částí mozku v důsledku prožitého emocionálního traumatu nebo stresu prožitého v minulosti.

Jednodušeji řečeno je základem potíží s učením strach, bolest anebo strach z bolesti, kterou jsme kdysi prožili a už nikdy ji nechceme prožít znovu.

To nás potom přinutí "vypnout", protože náš mozek je naprogramován primárně na "přežití" a vyhodnocuje tenkrát jako by to bylo nyní. A mozek pak ve stresu při psaní, čtení, počítání, testu, zkoušení, učení... funguje na zlomek kapacity, než by fungoval beze stresu.

Jak je to možné?

V mozku existuje oblast, která je zodpovědná za naše fyzické přežití. Nachází se na levém spánkovém laloku. V reakci na stres mozek uvolní do krevního řečiště stresové hormony. Tyto chemické látky stáhnou vnější kapiláry našeho cévního systému, soustředí zásobu krve v hrudní oblasti a v dlouhých svalech, aby se tělo mohlo zúčastnit "boje nebo útěku" právě za účelem "přežití". Tento základní proces se odehrává nejen v těle, ale také v mozku. Vnější kapiláry se stáhnou a soustředí zásobu krve v těch částech mozku, které mají na starosti fyzické přežití.

Často má člověk ve stresu pocit jakoby ztuhnutí, což znamená, že naše tělo snížilo citlivost právě za účelem přípravy na přežití. Avšak ve chvíli, kdy toto nastane, nejsme schopni jasně myslet, neboť se razantně sníží funkce předního mozku, který hraje právě v učení důležitou roli, dojde k "vyblokování" celé pravé hemisféry a do popředí se dostává zadní mozek - oblast, kde máme "zapsány" předchozí traumatické i radostné zkušenosti.

Náš mozek pak funguje pouze na zlomek své kapacity a my nedokážeme logicky a kreativně myslet, pouze reagovat, cítíme se bezmocní, sníží se schopnost vnímat, koncentrovat, nalézat řešení - tedy i číst či psát bez chyby, nalézt řešení v matematice, naučit se novou látku, vnímat a pochopit vykládané učivo, udržet pozornost, mít v souladu motoriku atd....

I dospělí to máme!

Problémy s učením nemusí mít jen děti, ale často se týká také dospělých (problémy se soustředit, neschopnost naučit se cizí jazyk, problémy řídit auto, zvládat nové výzvy v pracovním procesu, stres při přijímacím pohovoru...)

ZMÍRNĚNÍ ČI ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU

V rámci konzultace můžeme najít a zpracovat stresor z minulosti, který způsobuje reakci popsanou výše.  K řešení této problematiky je nejvhodnější metoda kineziologie one brain - 3in1 Concepts.

Téměř ve všech případech, když řešíme problémy s učením a školou, si člověk odnáší  i  malý "domácí úkol".  Může se tedy stát, že budete odcházet s doporučením určitých posilovacích technik, kterým je třeba se ještě nějaký čas doma v klidu věnovat.

Objednat na konzultaci se můžete telefonicky nebo e-mailem.