Kineziologie one brain

3in1 Concepts

Jedná se o jemnou a efektivní metodu, která pomáhá lidem:

  • uvolnit stres v souvislosti s konkrétním problémem
  • přesně najít a zpracovat kořeny problému
  • uvidět nové možnosti řešení daného tématu

Název této metody je odvozen od ideálního fungování mozku, kdy pravá a levá hemisféra spolu dokonale spolupracují. Je to metoda, která je funkční a prověřená desítkami let.

Vyznačuje se svou jemností a celistvým pohledem na člověka - zohledňuje tělo, mysl a duši a navrací je zpět do rovnováhy.

PROBĚH KONZULTACE PŘI POUŽITÍ TÉTO METODY

V rámci konzultace je zapotřebí, abyste se aktivně zapojili. Na začátku konzultace společně vydefinujeme konkrétní téma/problém a také konkrétní cíl. Tím si ujasníte, co skutečně chcete a udáváte tak jasný směr, za čím v rámci konzultace půjdeme.

V čem je tako metoda jedinečná?

Během konzultace s touto metodou se používá tzv. kineziologický=svalový stress test, protože negativní emoce a stres oslabují naše svaly. (Jistě znáte, jak v určitých situacích má člověk pocit, že "ztuhne".)

Díky svalovému testu= feedbacku těla, který nejsme schopni vědomě ovlivnit, můžeme získat velmi přesné informace o skutečné příčině problému a hlavně jeho kořenech. Zjistíme mimo jiné klíčové emoce a určitý věk, kdy došlo k tzv. zablokování - tzn. kdy jste prožili zkušenost, na základě které jste si vytvořili vzorec chování/přesvědčení, jež nyní způsobuje problém.

Uvědomíte si  konkrétní příběh z minulosti, se kterým je spojen negativní stres a napětí. O zjištěných informacích si popovídáme. Dochází k uvolnění a ke znovunastolení rovnováhy. 

Člověk se cítí lépe, vidí možnosti řešení, které před tím nebyl schopen najít, má více energie a motivace jít za tím, co skutečně chce.

Často si člověk také uvědomí, s čím vším daný příběh ještě v jeho životě souvisí.

Během sezení se dle potřeby využívají např. i jemná motorická cvičení ke zrovnovážení aktivity mozkových hemisfér, může se pracovat s barvami, s meridiány a akupresurními body, s tématy vyhýbání se a popírání, s vnitřním dítětem, eneagramem ...  3in1 Concepts (kineziologie one brain) je prostě velmi propracovaná metoda.

Ke konci konzultace spolu ještě povedeme rozhovor, který Vám pomůže si uvědomit první konkrétní krok k realizaci toho, co jste si na začátku konzultace definovali jako cíl. 

Téměř ze všech sezení si člověk odnáší "domácí úkol", který vás má podpořit v upevnění si nového nastavení mysli. Může se tedy stát, že budete odcházet s doporučením určitých posilovacích technik, kterým je třeba se ještě nějaký čas doma v klidu věnovat.

Skutečná realizace prvního kroku a odpovědnost za pozitivní změnu je pak již plně na vás:)))

TROCHA TEORIE

Běžně si to ani neuvědomujeme, ale náš mozek zaznamenává všechny naše prožité zážitky a zkušenosti. A ty nezpracované negativní zážitky a zkušenosti z minulosti ovlivňují kvalitu našeho života teď v přítomnosti. Mají vliv na naše myšlení, chování, reakce, emoční vnímání i naši vitalitu.

Proč tomu tak je?

Pravá mozková hemisféra vnímá obraz jako celek, její pohled je holistický, je nositelkou uměleckých schopností, vnímá pouze prostor, nikoliv čas, pracuje s obrazy, barvami, se symboly, je schopna neomezeného vnímání, nezná pojem strach a nesoudí. Je nositelkou ženské složky našeho Já.

Díky levé mozkové hemisféře jsme schopni logicky uvažovat, analyzovat, vnímat detaily, strach, orientovat se časově. Levá mozková hemisféra odpovídá na názorné přesvědčení a je nositelkou mužské složky našeho Já.
V mozku existuje oblast, která je zodpovědná za naše fyzické přežití. Ve stresových situacích, které jsme mohli zažít již v prenatálním období, při porodu, v průběhu dětství či v dospělosti, může "odpojit" 75 i více procent mozku, tzn. levý přední mozek a celou pravou hemisféru.

Neurologická reakce na negativní informaci pak nabývá formu neurologické blokády.

Znamená to, že mozek ve stresu funguje na zlomek své kapacity a my v té chvíli nejsme schopni logicky a kreativně myslet, pouze reagovat.

V reakci na stres mozek uvolní do krevního řečiště stresové hormony. Tyto chemické látky stáhnou vnější kapiláry našeho cévního systému, soustředí zásobu krve v hrudní oblasti a v dlouhých svalech, aby se tělo mohlo zúčastnit "boje nebo útěku" právě za účelem "přežití". Tento základní proces se odehrává nejen v těle, ale také v mozku. Vnější kapiláry se stáhnou a soustředí zásobu krve v těch částech mozku, které mají na starosti fyzické přežití.

Negativní zážitek tedy způsobí nejen zablokování energetického proudění na mozkové úrovni, ale také následně i v příslušné části těla. Proto důsledkem nezpracovaných negativních zkušeností z minulosti může být také celá řada psychických i fyzických problémů.

Z HISTORIE

Základy metody sahají do roku 1964, kdy americký chiropraktik Dr. George Goodheart začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby. Tuto variantu později propracoval Dr. John F. Thie a dal dohromady učební materiál, který vydal v roce 1973 pod názvem „Touch for Health" - Dotyk pro zdraví. Dalším vývojem této metody vzniklo několik odvětví.
Jedním z nich je právě koncept „Three in One“ vyvíjený od roku 1972 třemi vynikajícími odborníky Gordonem Stokesem (jeden ze zakladatelů Touch for Health), Danielem Whitesidem (průkopníkem genetiky chování) a Candance Callaway (odbornice v oblasti mezilidských vztahů).