Konzultace

Přejete si cítit se dobře, ale uvědomujete si, že Vaše realita je právě teď jiná.

Ve Vašem osobním nebo profesním životě se objevilo určité téma a potřebujete pomoci najít cestu, jak z něho ven. 

Rozumem plno věcí víte, ale najít pro sebe to správné východisko se Vám nedaří. Rozhodli jste se tedy podívat se na své téma i z jiného pohledu pohledu... 

Vaše životní přesvědčení, vzorce myšlení, návyky a skryté vlivy, které pramení z rodinné historie, a emoce s tím vším spojené, jsou to, co má podstatný vliv na to, nyní prožíváte. 

Ať už si to uvědomujete či nikoliv, podle nich se rozhodujete a konáte. A jsou to právě Vaše rozhodnutí a kroky, které Vás dostaly tam, kde se nyní nacházíte. Váš vnější svět je tedy odrazem Vašeho vnitřního světa - Vašeho vnitřního nastavení.

Klíč k řešení se tedy nachází ve Vaší mysli.

Pojďte ho objevit!

JAK VÁM MOHU POMOCI

Průběh konzultace krok za krokem

Pomohu Vám utřídit si myšlenky, ujasnit si potřeby a konkrétně definovat cíl.

Většinou si lidé velmi dobře uvědomují jen to, co už nechtějí, ale neumí si jasně definovat svůj cíl. Jenže pokud se opravdu chcete pohnout od něčeho, musíte vědět, k čemu jdete. Proto Vám nejdříve pomohu definovat, co konkrétně chcete jinak a co Vám to přinese. Tím si ujasníte své skutečné potřeby i to, kam opravdu chcete směřovat - svůj cíl.

Pomohu Vám rozklíčovat a zpracovat skutečnou příčinu Vašeho problému i s jeho kořeny.

Za každým Vaším tématem stojí určitý příběh, který se mohl stát již dávno, třeba v dětství, nebo teprve před pár lety, a bolestně Vás zasáhl. Na jeho základě jste si pak vytvořili návyky, životní přesvědčení, způsoby myšlení, které Vám v současnosti už nesvědčí. Stává se také, že je to příběh jednoho z rodičů či jiných Vašich předků a ti Vám ho v dobré víře či nevědomě předali v podobě vzorců chování, které sice mohly dobře sloužit jim v dané době, ale pro Vás jsou limitující. Díky metodám, které umím, Vám pomohu přesně najít a zpracovat skutečnou příčinu problému i s jeho kořeny. V praxi to znamená, že v rámci spolupráce jsme schopni zjistit např. klíčový věk, kdy jste si limit vytvořil/a a odhalit přesně situaci, která stojí za Vaším současným tématem, a tu pak pomocí dalších odborných technik zpracovat.

Provedu Vás procesem uvolnění stresu a nepříjemných emocí.

Když zažíváte určitý problém, cítíte v souvislosti s ním také stres a nepříjemné emoce. Na to reaguje i Váš mozek. Ve stresu jste schopni totiž využívat mozek pouze na zlomek své kapacity. Je to dáno fyziologií mozku a těla. V praxi to pak znamená, že na stresovou situaci jste schopni pouze reagovat, ale ne logicky a kreativně myslet, abyste uviděl/a fungující řešení. Technikami k uvolnění stresu Vás povedu k úlevě od stresu a nepříjemných pocitů,  které souvisí s příčinou z minulosti, a zároveň uvolníme stres spojený s řešeným tématem. Tím se opět zapojí Vaše logika, kreativita a Váš vrozený potenciál. Také Vám tento proces umožní celou záležitost uzavřít, navrátit se zpět do rovnováhy, do své síly,  a z tohoto bodu uvidět pro sebe krok vedoucí k řešení, který je s Vámi v souladu. 

Pomohu Vám definovat první konkrétní krok směřující k pozitivní změně.

Popovídáme si o souvislostech mezi problémem a jeho skutečnou příčinou. Tím si uvědomíte, čím jste se drželi v problému a co je třeba dělat jinak, abyste došli ke svému cíli. Povedu Vás ještě k tomu, abyste si definovali svůj vlastní první konkrétní krok, kterým sobě i okolí dáváte najevo, že to s pozitivní změnou myslíte vážně. Je to krok, který vychází z Vašich nápadů, hodnot a možností. Zároveň je to krok, kterým sami sebe podporujete v upevnění nového nastavení mysli. Skutečná realizace prvního kroku a zodpovědnost za pozitivní změnu je již plně na Vás:)))

Je možné, že si odnesete malý domácí úkol.

Z některých sezení si člověk odnáší "domácí úkol". Je to proto, že nové nastavení mysli, které Vás přibližuje k vašemu cíli, je nutné upevnit. Může se tedy stát, že budete odcházet s doporučením určitých posilovacích technik, kterým je třeba se ještě po určitou dobu pravidelně věnovat.

V rámci konzultace je zapotřebí Vaše aktivní spolupráce. Během konzultace kombinuji znalosti koučinku a kineziologie one brain, NLP a rodinných/podnikatelských konstelací.

JAK SE MŮŽEME POTKAT

 • osobní setkání v příjemném prostředí studia
 • online

CENA KONZULTACE

1 500 Kč za 1 h

Délka konzultace se odvíjí od rozsáhlosti Vašeho tématu. Průměrná délka konzultace je 75 - 90 minut.

CO SPOLUPRÁCE LIDEM PŘINÁŠÍ

Pokrok v řešení nebo vyřešení daného tématu

Energii a čas, který Vám ubíraly myšlenky o problému, můžete nyní využít jinak a hlavně smysluplně - do nových nápadů, užívání si rodiny, do zálib, které Vás naplňují, do nových možností a příležitostí...

Úlevu od stresu, napětí a nepříjemných pocitů v souvislosti s řešeným tématem

vnitřní klid, znovu nalezení radosti, naplnění, nadhledu, lehkosti, elánu, spokojenosti...

Zlepšení kvality osobního a profesního života

Zlepšení situace týkající se osobního života se promítá i do toho profesního a zase naopak. Velmi úzce spolu souvisí a zároveň se prolínají. A kromě toho - vzhledem k tomu, jak psychika souvisí s naší vitalitou, úlevu od stresu určitě ocení i Vaše tělo.

Lepší porozumění sobě, lidem ve svém okolí a souvislostem ve svém životě

Konzultace má také edukativní rozměr. Máte možnost se dozvědět hodnotné informace a porozumět tak širším životním souvislostem, díky kterým se ve svém životě v budoucnu lépe vyznáte.

BUDEME SI ROZUMĚT

 • víte, že zodpovědnost za svůj život máte jen Vy sám/sama ve svých rukách
 • víte, že bez Vašeho aktivního zapojení to nepůjde. Máte ochotu na sobě a pozitivní změně pracovat
 • jste otevřen/a novým vhledům

NEJSEM PRO VÁS TA PRAVÁ

 • čekáte, že na cestě k pozitivní změně nebudete muset hnout ani prstem a pozitivní změna přijde sama
 • žijete v domnění, že výsledek Vašeho pokroku závisí na mně
 • máte představu, že přijdete a uslyšíte ode mne, co přesně máte udělat, aby se Vaše situace zlepšila

REFERENCE

Co o naší spolupráci říkají klienti

Spolupráce mi přinesla možnost zjistit, kde se skrývá příčina problémů, se kterými jsem dlouhou dobu bojoval. A především mi úspěšně pomohla se těchto dávno vzniklých bloků zbavit. Doporučuji návštěvu každému, kdo se chce ve svém životě někam posunout.
MichalFinanční poradce
S Lenkou a její terapií jsem se setkala úplnou náhodou. Nevěděla jsem, co od terapie čekat. Absolvovala jsem ji a musím říci, že díky ní jsem si uvědomila, co přesně mne trápí, kam vlastně chci dojít. Začala se mi otevírat cesta, o které jsem neměla ani tušení. Určitě stojí za to tuto metodu vyzkoušet, pokud nevíte kudy kam ať již v životě, či podnikání. Jsem vděčná, že mi do života přišla Lenka a ještě více děkuji za to, že mi tato terapie byla zprostředkována právě Lenkou. Za velmi krátký čas jsem se v životě výrazně posunula a to právě díky ní. Během terapií jsem měla tu čest poznat pečlivě schovaná traumata a nechtěné křivdy a hlavně jim porozumět a srovnat se s nimi. Lenka je výborný terapeut a empatická bytost, v jejíž přítomnosti jsem se cítila v klidu a bezpečí. Leni, moc děkuji, vážím si tě a jsem ráda, že jsem měla tu čest tě poznat.
PetraPodnikatelka
Ocitla jsem se ve fázi života, kdy jsem měla být podle všech předpokladů spokojená, ale já jsem se tak necítila. Konvenční metody sice nebyly od věci, nicméně blíž ke spokojenosti mě neposunuly. Hledala jsem tedy dál a tak potkala Lenku. Pokud jste připraveni vyhnat své kostlivce ze skříně a dívat se na svět mnohem spokojenějším pohledem, jste u toho správného člověka. Děkuji, Leni.
LenkaVedoucí logistiky
Lenka vždy citlivě a příjemně vede cestou osobního rozvoje a odkrývá vnitřní bolístky, které pak s lehkostí umí transformovat v dobré. Je zážitek okusit její konzultace a posunout se dál. Mne to vždy velmi podpoří a posune . Děkuji, že je tak empatická a vlídná. Umí pomoci vyřešit citlivé bolestné vztahy i napříč rodem.
PetraPodnikatelka
S Lenkou jsem se rozhodla spolupracovat na nízkém sebevědomí, které mě trápí celý život. Během konstelace jsme se spolu dostaly až k prapůvodu jedné části problému a cítila jsem velkou úlevu, mám ráda, když se hledá příčina. Během sezení jsem se cítila bezpečně, měla jsem k Lence důvěru. Souzní se mnou její analytický a zároveň citlivý přístup a oceňuji její neustále vzdělávání a profesionalitu. Po konzultaci cítím velký posun.
MartinaFiremní a rodinná fotografka

Možná Vás napadají

JEŠTĚ TYTO OTÁZKY

 • Kolik sezení potřebuji?
  Projít změnou je proces, který potřebuje čas a u každého člověka je tento čas jinak dlouhý. Závisí to např. na tom, jak dlouho daný problém vznikal, na komplexnosti problému a na tom, jak dlouho problém trvá. Někdy člověku opravdu postačí jedno sezení. Pak ale samozřejmě existují problémy, které jsou rozvětveny do několika oblastí života a mají hluboké kořeny. Na ty jedno sezení nestačí. Buďte k sobě jemná/ý a netlačte na sebe. Neboť také Vaše tělo a mysl potřebují určitý čas na zpracování tématu. Buďte si však jistá/ý, že každá konzultace přináší Vašemu tělu a mysli užitek.
 • Přijde změna sama?
  Pokud čekáte, že nebudete muset hnout ani prstem a změna přijde sama, nejste tu správně. Takto to v životě nefunguje. Provádím lidi procesem nalezení, pochopení a zpracování limitů v jejich vnitřním světě. Aby se jejich práce přenesla do vnějšího světa, musí v tom vnějším světě ke svému cíli také ze své motivace a zodpovědnosti podniknout aktivní kroky.
 • Co když chci prostě jen na sobě pracovat, abych si zkvalitnil/a svůj osobní a profesní život?
  Pokud máte zájem se dál rozvíjet, zkvalitnit si prožívání svého života či určité téma řešit od podlahy, ráda Vám sestavím balíček konzultací přesně na míru. Nejenže spolu najdeme a zpracujeme již neproduktivní mentální bloky, ale také Vám předám praktické znalosti, které Vám pomohou se ve vašem životě lépe orientovat.
 • V jakých případech není konzultace vůbec možná?
 • pro labilní jedince, pro osoby užívající psychofarmaka, při těžkých psychických poruchách, fyzických problémech, při jakémkoliv probíhajícím léčebném procesu - např. chemoterapie, psychiatrická léčba
 • po očkování, bezprostředně po lékařském zákroku - např. u zubaře, na chirurgii apod
 • v době, kdy má člověk akutní virové či infekční onemocnění, horečku, bere léky tlumící bolest
 • po požití alkoholu, drog, po velkém psychickém nebo fyzickém vyčerpání, při razantních dietních omezeních, v době půstu
 • po masáži, po jiné alternativní technice
 • Je ještě něco, co bych měl/a vědět?
  Ano. Veškeré služby jsou realizovány jako forma poradenství pro osobní a profesní rozvoj. Nejsou náhradou za žádnou lékařskou péči, neléčí nemoc ani žádný zdravotní problém. V žádném případě  nemohou být považovány za psychoterapii ani za psychologické poradenství dle v současnosti platných legislativních ustanovení ČR a nenahrazují klasickou lékařskou péči. Po celou dobu konzultace je klient při vědomí a nese za sebe plnou zodpovědnost. V případě závažných psychických/fyzických problémů či chronických onemocnění konzultace není zcela určitě možná.
 • Pracujete také s dětmi? Jak taková konzultace probíhá?
  Ano, je možné pomoci i dětem. Při řešení problému u hodně malých dětí se pracuje většinou s maminkou. Děti školního věku už během sezení spolupracují a rodič je po celou dobu konzultace přítomen (pokud si to dítě nepřeje jinak). Obvyklá délka konzultace u dětí je zpravidla 45 - 60 minut. Cena konzultace s dětmi se tak pohybuje v rozmezí 750 - 1 000 Kč.

REFERENCE

Co ještě o naší spolupráci říkají klienti

S paní Ilečkovou jsem se setkala asi před 11 lety na semináři v Praze, kde jsem zjistila o čem kineziologie je. Následně jsem k ní objednala dceru, tehdy byla ještě malá a tak se řešil problém skrze mně, moc nám tehdy oběma pomohla. Od té doby jsme s paní Lenkou v kontaktu a jezdíme za ní do Jihlavy moc rády. Někdy jsou sezení těžká, odkrývají věci, které jsou zasunuté hluboko v podvědomí a ovlivňují naše jednání. Otevřené staré křivdy malého dítěte s novým pohledem dospělého člověka, kdy můžeme odpustit a posunout se dál. Děkuji za její citlivý přístup, nejedno objetí a za čas který nám věnuje.
LenkaOffice Manager
Ráda bych Vám poděkovala za pomoc. Už teď vidím u syna, co se stresu a obav z nových věcí týká, velké zlepšení. Cítili jsme se u Vás oba výborně a uvolněně. Pokud bychom museli v budoucnu řešit jakýkoli další problém, tak se obrátíme jedině na Vás !!
RadkaMaminka školáka

MÁTE ZÁJEM O KONZULTACI?

Kontaktujte mě. Těším se na Vás.

kineziologie Jihlava

Konzultace

Přejete si cítit se dobře, ale uvědomujete si, že Vaše realita je právě teď jiná.

Ve Vašem osobním nebo profesním životě se objevilo určité téma a potřebujete najít cestu, jak z něho ven. 

Rozumem plno věcí víte, ale najít pro sebe to správné východisko se Vám nedaří. Rozhodli jste se tedy podívat se na své téma i z jiného pohledu pohledu... 

Vaše životní přesvědčení, vzorce myšlení, návyky a skryté vlivy, které pramení z rodinné historie, a emoce s tím vším spojené, jsou to, co má podstatný vliv na to, nyní prožíváte. 

Ať už si to uvědomujete či nikoliv, podle nich se rozhodujete a konáte. A jsou to právě Vaše rozhodnutí a kroky, které Vás dostaly tam, kde se nyní nacházíte. Váš vnější svět je tedy odrazem Vašeho vnitřního světa - Vašeho vnitřního nastavení.

Klíč k řešení se tedy nachází ve Vaší mysli.

Pojďte ho objevit!

JAK VÁM MOHU POMOCI

Průběh konzultace krok za krokem

Pomohu Vám utřídit si myšlenky, ujasnit si potřeby a konkrétně definovat cíl.

Většinou si lidé velmi dobře uvědomují jen to, co už nechtějí, ale neumí si jasně definovat svůj cíl. Jenže pokud se opravdu chcete pohnout od něčeho, musíte vědět, k čemu jdete. Proto Vám nejdříve pomohu definovat, co konkrétně chcete jinak a co Vám to přinese. Tím si ujasníte své skutečné potřeby i to, kam opravdu chcete směřovat - svůj cíl.

Pomohu Vám rozklíčovat a zpracovat skutečnou příčinu Vašeho problému i s jeho kořeny.

Za každým Vaším tématem stojí určitý příběh, který se mohl stát již dávno, třeba v dětství, nebo teprve před pár lety, a bolestně Vás zasáhl. Na jeho základě jste si pak vytvořili návyky, životní přesvědčení, způsoby myšlení, které Vám v současnosti už nesvědčí. Stává se také, že je to příběh jednoho z rodičů či jiných Vašich předků a ti Vám ho v dobré víře či nevědomě předali v podobě vzorců chování, které sice mohly dobře sloužit jim v dané době, ale pro Vás jsou limitující. Díky metodám, které umím, Vám pomohu přesně najít a zpracovat skutečnou příčinu problému i s jeho kořeny. V praxi to znamená, že v rámci spolupráce jsme schopni zjistit např. klíčový věk, kdy jste si limit vytvořil/a a odhalit přesně situaci, která stojí za Vaším současným tématem, a tu pak pomocí dalších odborných technik zpracovat.

Provedu Vás procesem uvolnění stresu a nepříjemných emocí.

Když zažíváte určitý problém, cítíte v souvislosti s ním také stres a nepříjemné emoce. Na to reaguje i Váš mozek. Ve stresu jste schopni totiž využívat mozek pouze na zlomek své kapacity. Je to dáno fyziologií mozku a těla. V praxi to pak znamená, že na stresovou situaci jste schopni pouze reagovat, ale ne logicky a kreativně myslet, abyste uviděl/a fungující řešení. Technikami k uvolnění stresu Vás povedu k úlevě od stresu a nepříjemných pocitů,  které souvisí s příčinou z minulosti, a zároveň uvolníme stres spojený s řešeným tématem. Tím se opět zapojí Vaše logika, kreativita a Váš vrozený potenciál. Také Vám tento proces umožní celou záležitost uzavřít, navrátit se zpět do rovnováhy, do své síly,  a z tohoto bodu uvidět pro sebe krok vedoucí k řešení, který je s Vámi v souladu. 

Pomohu Vám definovat první konkrétní krok směřující k pozitivní změně.

Popovídáme si o souvislostech mezi problémem a jeho skutečnou příčinou. Tím si uvědomíte, čím jste se drželi v problému a co je třeba dělat jinak, abyste došli ke svému cíli. Povedu Vás ještě k tomu, abyste si definovali svůj vlastní první konkrétní krok, kterým sobě i okolí dáváte najevo, že to s pozitivní změnou myslíte vážně. Je to krok, který vychází z Vašich nápadů, hodnot a možností. Zároveň je to krok, kterým sami sebe podporujete v upevnění nového nastavení mysli. Skutečná realizace prvního kroku a zodpovědnost za pozitivní změnu je již plně na Vás:)))

Je možné, že si odnesete malý domácí úkol.

Z některých sezení si člověk odnáší "domácí úkol". Je to proto, že nové nastavení mysli, které Vás přibližuje k vašemu cíli, je nutné upevnit. Může se tedy stát, že budete odcházet s doporučením určitých posilovacích technik, kterým je třeba se ještě po určitou dobu pravidelně věnovat.

V rámci konzultace je zapotřebí Vaše aktivní spolupráce. Během konzultace kombinuji znalosti koučinku a kineziologie one brain, NLP a rodinných/podnikatelských konstelací.

JAK SE MŮŽEME POTKAT

 • osobní setkání v příjemném prostředí studia
 • online

CENA KONZULTACE

1 500 Kč za 1 h

Délka konzultace se odvíjí od rozsáhlosti Vašeho tématu. Průměrná délka konzultace je 75 - 90 minut.

CO SPOLUPRÁCE LIDEM PŘINÁŠÍ

Pokrok v řešení nebo vyřešení daného tématu

Energii a čas, který Vám ubíraly myšlenky o problému, můžete nyní využít jinak a hlavně smysluplně - do nových nápadů, užívání si rodiny, do zálib, které Vás naplňují, do nových možností a příležitostí...

Úlevu od stresu, napětí a nepříjemných pocitů v souvislosti s řešeným tématem

vnitřní klid, znovu nalezení radosti, naplnění, nadhledu, lehkosti, elánu, spokojenosti...

Zlepšení kvality osobního a profesního života

Zlepšení situace týkající se osobního života se promítá i do toho profesního a zase naopak. Velmi úzce spolu souvisí a zároveň se prolínají. A kromě toho - vzhledem k tomu, jak psychika souvisí s naší vitalitou, úlevu od stresu určitě ocení i Vaše tělo.

Lepší porozumění sobě, lidem ve svém okolí a souvislostem ve svém životě

Konzultace má také edukativní rozměr. Máte možnost se dozvědět hodnotné informace a porozumět tak širším životním souvislostem, díky kterým se ve svém životě v budoucnu lépe vyznáte.

BUDEME SI ROZUMĚT

 • víte, že zodpovědnost za svůj život máte jen Vy sám/sama ve svých rukách
 • víte, že bez Vašeho aktivního zapojení to nepůjde. Máte ochotu na sobě a pozitivní změně pracovat
 • jste otevřen/a novým vhledům

NEJSEM PRO VÁS TA PRAVÁ

 • čekáte, že na cestě k pozitivní změně nebudete muset hnout ani prstem a pozitivní změna přijde sama
 • žijete v domnění, že výsledek Vašeho pokroku závisí na mně
 • máte představu, že přijdete a uslyšíte ode mne, co přesně máte udělat, aby se Vaše situace zlepšila

REFERENCE

Co o naší spolupráci říkají klienti

Spolupráce mi přinesla možnost zjistit, kde se skrývá příčina problémů, se kterými jsem dlouhou dobu bojoval. A především mi úspěšně pomohla se těchto dávno vzniklých bloků zbavit. Doporučuji návštěvu každému, kdo se chce ve svém životě někam posunout.
MichalFinanční poradce
S Lenkou a její terapií jsem se setkala úplnou náhodou. Nevěděla jsem, co od terapie čekat. Absolvovala jsem ji a musím říci, že díky ní jsem si uvědomila, co přesně mne trápí, kam vlastně chci dojít. Začala se mi otevírat cesta, o které jsem neměla ani tušení. Určitě stojí za to tuto metodu vyzkoušet, pokud nevíte kudy kam ať již v životě, či podnikání. Jsem vděčná, že mi do života přišla Lenka a ještě více děkuji za to, že mi tato terapie byla zprostředkována právě Lenkou. Za velmi krátký čas jsem se v životě výrazně posunula a to právě díky ní. Během terapií jsem měla tu čest poznat pečlivě schovaná traumata a nechtěné křivdy a hlavně jim porozumět a srovnat se s nimi. Lenka je výborný terapeut a empatická bytost, v jejíž přítomnosti jsem se cítila v klidu a bezpečí. Leni, moc děkuji, vážím si tě a jsem ráda, že jsem měla tu čest tě poznat.
PetraPodnikatelka
Ocitla jsem se ve fázi života, kdy jsem měla být podle všech předpokladů spokojená, ale já jsem se tak necítila. Konvenční metody sice nebyly od věci, nicméně blíž ke spokojenosti mě neposunuly. Hledala jsem tedy dál a tak potkala Lenku. Pokud jste připraveni vyhnat své kostlivce ze skříně a dívat se na svět mnohem spokojenějším pohledem, jste u toho správného člověka. Děkuji, Leni.
LenkaVedoucí logistiky
Lenka vždy citlivě a příjemně vede cestou osobního rozvoje a odkrývá vnitřní bolístky, které pak s lehkostí umí transformovat v dobré. Je zážitek okusit její konzultace a posunout se dál. Mne to vždy velmi podpoří a posune . Děkuji, že je tak empatická a vlídná. Umí pomoci vyřešit citlivé bolestné vztahy i napříč rodem.
PetraPodnikatelka
S Lenkou jsem se rozhodla spolupracovat na nízkém sebevědomí, které mě trápí celý život. Během konstelace jsme se spolu dostaly až k prapůvodu jedné části problému a cítila jsem velkou úlevu, mám ráda, když se hledá příčina. Během sezení jsem se cítila bezpečně, měla jsem k Lence důvěru. Souzní se mnou její analytický a zároveň citlivý přístup a oceňuji její neustále vzdělávání a profesionalitu. Po konzultaci cítím velký posun.
MartinaFiremní a rodinná fotografka

Možná Vás napadají

JEŠTĚ TYTO OTÁZKY

 • Kolik sezení potřebuji?
  Projít změnou je proces, který potřebuje čas a u každého člověka je tento čas jinak dlouhý. Závisí to např. na tom, jak dlouho daný problém vznikal, na komplexnosti problému a na tom, jak dlouho problém trvá. Někdy člověku opravdu postačí jedno sezení. Pak ale samozřejmě existují problémy, které jsou rozvětveny do několika oblastí života a mají hluboké kořeny. Na ty jedno sezení nestačí. Buďte k sobě jemná/ý a netlačte na sebe. Neboť také Vaše tělo a mysl potřebují určitý čas na zpracování tématu. Buďte si však jistá/ý, že každá konzultace přináší Vašemu tělu a mysli užitek.
 • Přijde změna sama?
  Pokud čekáte, že nebudete muset hnout ani prstem a změna přijde sama, nejste tu správně. Takto to v životě nefunguje. Provádím lidi procesem nalezení, pochopení a zpracování limitů v jejich vnitřním světě. Aby se jejich práce přenesla do vnějšího světa, musí v tom vnějším světě ke svému cíli také ze své motivace a zodpovědnosti podniknout aktivní kroky.
 • Co když chci prostě jen na sobě pracovat, abych si zkvalitnil/a svůj osobní a profesní život?
  Pokud máte zájem se dál rozvíjet, zkvalitnit si prožívání svého života či určité téma řešit od podlahy, ráda Vám sestavím balíček konzultací přesně na míru. Nejenže spolu najdeme a zpracujeme již neproduktivní mentální bloky, ale také Vám předám praktické znalosti, které Vám pomohou se ve vašem životě lépe orientovat.
 • V jakých případech není konzultace vůbec možná?
 • pro labilní jedince, pro osoby užívající psychofarmaka, při těžkých psychických poruchách, fyzických problémech, při jakémkoliv probíhajícím léčebném procesu - např. chemoterapie, psychiatrická léčba
 • po očkování, bezprostředně po lékařském zákroku - např. u zubaře, na chirurgii apod
 • v době, kdy má člověk akutní virové či infekční onemocnění, horečku, bere léky tlumící bolest
 • po požití alkoholu, drog, po velkém psychickém nebo fyzickém vyčerpání, při razantních dietních omezeních, v době půstu
 • po masáži, po jiné alternativní technice
 • Je ještě něco, co bych měl/a vědět?
  Ano. Veškeré služby jsou realizovány jako forma poradenství pro osobní a profesní rozvoj. Nejsou náhradou za žádnou lékařskou péči, neléčí nemoc ani žádný zdravotní problém. V žádném případě  nemohou být považovány za psychoterapii ani za psychologické poradenství dle v současnosti platných legislativních ustanovení ČR a nenahrazují klasickou lékařskou péči. Po celou dobu konzultace je klient při vědomí a nese za sebe plnou zodpovědnost. V případě závažných psychických/fyzických problémů či chronických onemocnění konzultace není zcela určitě možná.
 • Pracujete také s dětmi? Jak taková konzultace probíhá?
  Ano, je možné pomoci i dětem. Při řešení problému u hodně malých dětí se pracuje většinou s maminkou. Děti školního věku už během sezení spolupracují a rodič je po celou dobu konzultace přítomen (pokud si to dítě nepřeje jinak). Obvyklá délka konzultace u dětí je zpravidla 45 - 60 minut. Cena konzultace s dětmi se tak pohybuje v rozmezí 750 - 1 000 Kč.

REFERENCE

Co ještě o naší spolupráci říkají klienti

S paní Ilečkovou jsem se setkala asi před 11 lety na semináři v Praze, kde jsem zjistila o čem kineziologie je. Následně jsem k ní objednala dceru, tehdy byla ještě malá a tak se řešil problém skrze mně, moc nám tehdy oběma pomohla. Od té doby jsme s paní Lenkou v kontaktu a jezdíme za ní do Jihlavy moc rády. Někdy jsou sezení těžká, odkrývají věci, které jsou zasunuté hluboko v podvědomí a ovlivňují naše jednání. Otevřené staré křivdy malého dítěte s novým pohledem dospělého člověka, kdy můžeme odpustit a posunout se dál. Děkuji za její citlivý přístup, nejedno objetí a za čas který nám věnuje.
LenkaOffice Manager
Ráda bych Vám poděkovala za pomoc. Už teď vidím u syna, co se stresu a obav z nových věcí týká, velké zlepšení. Cítili jsme se u Vás oba výborně a uvolněně. Pokud bychom museli v budoucnu řešit jakýkoli další problém, tak se obrátíme jedině na Vás !!
RadkaMaminka školáka

MÁTE ZÁJEM O KONZULTACI?

Kontaktujte mě. Těším se na Vás.

kineziologie Jihlava