EFT a NLP

Jedná se o moderní a funkční techniky, která pomáhají lidem:

  • trvale uvolnit stres v souvislosti s konkrétním problémem
  • nalézt a zpracovat skutečné příčiny problému
  • uvidět nové možnosti řešení daného tématu
  • lépe zvládat výzvy, které se v životě vyskytnou
EFT terapie Jihlava

Jak EFT funguje

V průběhu sezení s metodou EFT slovně specifikujeme problém a hlavně emoci, která s daným problémem úzce souvisí. Zároveň jemným poklepem prstů aktivujeme určité akupunkturní body v určitém pořadí, které leží na meridiánových drahách energetického systému člověka.

Postupně si uvědomíte "kořeny problému" = příběh/zkušenost z minulosti, jež nyní způsobuje problém. Dalším poklepáváním na určité akupunkturní body a vizualizací  postupně zpracujeme stres a emocionální zátěž, které v souvislosti se zážitkem/příběhem vznikly.

Můžeme tak zpracovat také nesprávná přesvědčení o sobě - např. nejsem dost dobrý/á..., nikdy se mi nepodaří..., nezasloužím si...

Každý orgán v těle má také svou meridiánovou dráhu. Když se navrátí meridiány zpět do rovnováhy, uvolní se nejen napětí v psychice, ale také v těle.

Co si běžně neuvědomujeme

aneb důležité souvislosti o fungování mozku a těla

Běžně si to ani neuvědomujeme, ale náš mozek zaznamenává všechny naše prožité zážitky a zkušenosti. A ty nezpracované negativní zážitky a zkušenosti z minulosti ovlivňují kvalitu našeho života teď v přítomnosti. Mají vliv na naše myšlení, chování, reakce, emoční vnímání i naši vitalitu.

Proč tomu tak je?

Pravá mozková hemisféra vnímá obraz jako celek, její pohled je holistický, je nositelkou uměleckých schopností, vnímá pouze prostor, nikoliv čas, pracuje s obrazy, barvami, se symboly, je schopna neomezeného vnímání, nezná pojem strach a nesoudí. Je nositelkou ženské složky našeho Já.

Díky levé mozkové hemisféře jsme schopni logicky uvažovat, analyzovat, vnímat detaily, strach, orientovat se časově. Levá mozková hemisféra odpovídá na názorné přesvědčení a je nositelkou mužské složky našeho Já.
V mozku existuje oblast, která je zodpovědná za naše fyzické přežití. Ve stresových situacích, které jsme mohli zažít již v prenatálním období, při porodu, v průběhu dětství či v dospělosti, může "odpojit" 75 i více procent mozku, tzn. levý přední mozek a celou pravou hemisféru.

Neurologická reakce na negativní informaci pak nabývá formu neurologické blokády.

Znamená to, že mozek ve stresu funguje na zlomek své kapacity a my v té chvíli nejsme schopni logicky a kreativně myslet, pouze reagovat.

V reakci na stres mozek uvolní do krevního řečiště stresové hormony. Tyto chemické látky stáhnou vnější kapiláry našeho cévního systému, soustředí zásobu krve v hrudní oblasti a v dlouhých svalech, aby se tělo mohlo zúčastnit "boje nebo útěku" právě za účelem "přežití". Tento základní proces se odehrává nejen v těle, ale také v mozku. Vnější kapiláry se stáhnou a soustředí zásobu krve v těch částech mozku, které mají na starosti fyzické přežití.

Negativní zážitek tedy způsobí nejen zablokování energetického proudění na mozkové úrovni, ale také následně i v příslušné části těla. Proto důsledkem nezpracovaných negativních zkušeností z minulosti může být také celá řada psychických i fyzických problémů.

Z historie EFT

U začátku této metody stál klinický psycholog dr. Roger Callahan, který nalezl souvislost mezi meridiánovými dráhami v těle (které byly známé už ve staré čínské medicíně) a negativními emocemi. Dr. Callahan na této metodě dál pracoval a pojmenoval ji TFT (Thougt Field Therapy).
Byla ale příliš složitá, a tak na jeho práci navázal americký inženýr Gary Craig, který ji zjednodušil a zapracoval do ní ještě prvky koučinku a NLP. NLP (Neuro-lingvistické programování) je účinný způsob osobního rozvoje, postavený na studiích souvislostí mezi činností mozku - myšlenkami (neuro), jazykem (lingvistické) a zvyky (programy).