Kineziologie one brain - 3in1 Concepts

Kineziologie one brain je jemná, propracovaná, letitou praxí prověřená metoda, která pomáhá lidem:

  • uvolnit stres v souvislosti s konkrétním problémem
  • přesně najít a zpracovat kořeny problému
  • uvidět nové možnosti řešení daného tématu

Název této metody je odvozen od ideálního fungování mozku, kdy pravá a levá hemisféra spolu dokonale spolupracují. Je to metoda, která je funkční a prověřená desítkami let.

Kineziologie one brain se vyznačuje svou jemností a celistvým pohledem na člověka - zohledňuje tělo, mysl a duši a navrací je zpět do rovnováhy.

kineziologie one brain Jihlava

Proč je kineziologie one brain efetivní

Během konzultace s touto metodou se používá tzv. kineziologický=svalový stress test, protože negativní emoce a stres oslabují naše svaly. (Jistě znáte, jak v určitých situacích má člověk pocit, že "ztuhne".)

Díky svalovému testu= feedbacku těla, který nejsme schopni vědomě ovlivnit, můžeme získat velmi přesné informace o skutečné příčině problému a hlavně jeho kořenech. Zjistíme mimo jiné klíčové emoce a určitý věk, kdy došlo k tzv. zablokování - tzn. kdy jste prožili zkušenost, na základě které jste si vytvořili vzorec chování/přesvědčení, jež nyní způsobuje problém.

Uvědomíte si konkrétní příběh z minulosti, se kterým je spojen negativní stres a napětí. Je to příběh, na základě kterého jste přijali určité životní přesvědčení či vzorec chování, které je nyní pro vás už nefunkční a způsobuje problém. O zjištěných informacích si popovídáme. Provedu vás jejich zpracováním, aby mohlo dojít k uvolnění stresu a ke znovunastolení rovnováhy. 

Člověk si uvědomí souvislosti a pustí, to, co mu už neslouží. Tím, že se tělo, mysl a duše opět dostanou do rovnováhy, tak se začne člověk cítit lépe a vidí možnosti řešení, které před tím nebyl schopen najít.

Během sezení se dle potřeby využívají např. i jemná motorická cvičení ke zrovnovážení aktivity mozkových hemisfér, může se pracovat s barvami, s meridiány a akupresurními body, s tématy vyhýbání se a popírání, s vnitřním dítětem, eneagramem, se zaseklými emocemi na těle ...  3in1 Concepts (kineziologie one brain) je prostě velmi propracovaná metoda.

Ke konci konzultace spolu ještě povedeme rozhovor, který Vám pomůže si uvědomit první konkrétní krok k realizaci toho, co jste si na začátku konzultace definovali jako cíl. 

Téměř ze všech sezení si člověk odnáší "domácí úkol", který vás má podpořit v upevnění si nového nastavení mysli. Může se tedy stát, že budete odcházet s doporučením určitých posilovacích technik, kterým je třeba se ještě nějaký čas doma v klidu věnovat.

Běžně řešená témata kineziologií one brain naleznete zde.

Co si běžně neuvědomujeme

aneb důležité souvislosti o fungování mozku a těla

Běžně si to ani neuvědomujeme, ale náš mozek zaznamenává všechny naše prožité zážitky a zkušenosti. A ty nezpracované negativní zážitky a zkušenosti z minulosti ovlivňují kvalitu našeho života teď v přítomnosti. Mají vliv na naše myšlení, chování, reakce, emoční vnímání i naši vitalitu.

Proč tomu tak je?

Pravá mozková hemisféra vnímá obraz jako celek, její pohled je holistický, je nositelkou uměleckých schopností, vnímá pouze prostor, nikoliv čas, pracuje s obrazy, barvami, se symboly, je schopna neomezeného vnímání, nezná pojem strach a nesoudí. Je nositelkou ženské složky našeho Já.

Díky levé mozkové hemisféře jsme schopni logicky uvažovat, analyzovat, vnímat detaily, strach, orientovat se časově. Levá mozková hemisféra odpovídá na názorné přesvědčení a je nositelkou mužské složky našeho Já.
V mozku existuje oblast, která je zodpovědná za naše fyzické přežití. Ve stresových situacích, které jsme mohli zažít již v prenatálním období, při porodu, v průběhu dětství či v dospělosti, může "odpojit" 75 i více procent mozku, tzn. levý přední mozek a celou pravou hemisféru.

Neurologická reakce na negativní informaci pak nabývá formu neurologické blokády.

Znamená to, že mozek ve stresu funguje na zlomek své kapacity a my v té chvíli nejsme schopni logicky a kreativně myslet, pouze reagovat.

V reakci na stres mozek uvolní do krevního řečiště stresové hormony. Tyto chemické látky stáhnou vnější kapiláry našeho cévního systému, soustředí zásobu krve v hrudní oblasti a v dlouhých svalech, aby se tělo mohlo zúčastnit "boje nebo útěku" právě za účelem "přežití". Tento základní proces se odehrává nejen v těle, ale také v mozku. Vnější kapiláry se stáhnou a soustředí zásobu krve v těch částech mozku, které mají na starosti fyzické přežití.

Negativní zážitek tedy způsobí nejen zablokování energetického proudění na mozkové úrovni, ale také následně i v příslušné části těla. Proto důsledkem nezpracovaných negativních zkušeností z minulosti může být také celá řada psychických i fyzických problémů.

Z historie kineziologie one brain

Základy kineziologie one brain sahají do roku 1964, kdy americký chiropraktik Dr. George Goodheart začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby. Tuto variantu později propracoval Dr. John F. Thie a dal dohromady učební materiál, který vydal v roce 1973 pod názvem „Touch for Health" - Dotyk pro zdraví. Dalším vývojem této metody vzniklo několik odvětví.
Jedním z nich je právě koncept „Three in One“ vyvíjený od roku 1972 třemi vynikajícími odborníky Gordonem Stokesem (jeden ze zakladatelů Touch for Health), Danielem Whitesidem (průkopníkem genetiky chování) a Candance Callaway (odbornice v oblasti mezilidských vztahů).