Rodinné konstelace

Rodinné konstelace pomáhají najít a uvolnit stará traumata a zatěžující vazby, které si neseme z rodiny, ze které pocházíme. To umožňuje otevřít cestu k řešení toho, co nás tíží, navrátit se k životní rovnováze, vnitřní spokojenosti, fungujícím vztahům, vitalitě, životní hojnosti.

Důvody pro některé problémy, které se objeví v našem životě, pocházejí z negativních zkušeností, které jsme prožili my sami. U některých problémů, abychom byli schopni nalézt pro sebe trvalé řešení, se však musíme pátrat hlouběji do naší rodiny - co prožili generace před námi - rodiče, prarodiče či ještě jejich rodiče.

Ať si to připouštíme či nikoliv, jsme součástí naší "větší" rodiny a nevědomě sdílíme štěstí i neštěstí svých předků. Pokud se někomu v předchozích generacích nedostalo např. úcty a uznání, byl zapomenut, vyloučen, utrpěl silný traumatický zážitek, byl odloučen v nízkém věku od matky, přišel o rodiče, o majetek, stal se obětí nějakého útoku, byl ve vězení, ve válce, nebo pokud někdo nesl břímě velké osobní viny..., stává se, že pozdější členové rodiny podvědomě cítí tuto zátěž a snaží se jí nevědomě vyrovnat.

uvolnění rodinné zátěže

Nevědomě tak přebírají pocity a role, které jim nepatří. Tím dochází k tomu, že se v životě opakují situace, které nemají racionální příčinu a nedaří se najít trvalé řešení, jak z toho ven. Např. opakovaně se nedaří v práci nebo v osobním životě, člověk má problémy se zdravím, je náchylný k depresím, k úzkostem, k úrazům, k nehodám, prožívá nepřiměřené emoce v souvislosti s určitými situacemi, nefungují vztahy, opakují se finanční problémy, chybí v životě radost, optimismus, úspěch, vitalita, hojnost.

Zjednodušeně řečeno se jedná o pohled na celek. Všichni patříme k určitým celkům, kdy celkem je např. rodina, partnerský vztah, tým lidí ve firmě... Pokud je v určitém celku nerovnováha, (jsou někde někým nebo něčím porušována tzv. systemická pravidla = vnitřní pravidla celku), vzniká problém. Pro nalezení řešení se tedy zaměřujeme právě na celek a ne pouze na individuální problém. To pomáhá lépe a komplexněji pochopit souvislosti problému a tím pádem i lépe najít žádoucí řešení.

Co je dobré vědět před konzultací

Důležité jsou informace o současné rodině a rodině, ze které pocházíte.

Protože to, co má podstatný vliv na celý rodinný systém, je:
- předčasná úmrtí členů rodiny, interrupce, spontánní potraty, nehody, úrazy, těžké nemoce
- sebevraždy, násilné činy, incest, vězení
- rozvody rodičů, prarodičů
- postižení členové rodiny
- závislosti
- osoby v rodině s těžkým osudem
- osoby v rodině, které byly neuznávané, vyloučené
- osoby, které násilně ztratili majetek
- osoby,byli ve válce, v koncentračním táboře, političtí vězni
- smrt matky při porodu
- adoptovaní členové rodiny
- apod.

Průběh konzultace

V první fázi konzultace s mou podporou názorně v prostoru rozestavíte svou vnitřní představu daného problému.

Tímto prostorovým rozestavěním získáte zcela jiný úhel pohledu na problém, protože vycházejí postupně najevo skryté nefunkční vazby a souvislosti, které vám na první pohled vůbec nebyly zřejmé, a tak jste nebyli ani schopni si je uvědomit. Je to však to, co způsobuje problém.

Ve druhé fázi konzultace budeme společně hledat řešení. Podpořím vás svými znalostmi tzv. systemických pravidel. To Vám pomůže objevit to, co problematický celek (partnerský vztah, vztahy v rodině, firmu, finance...) navrátí zpět do rovnováhy. Je to fáze, kdy klient sám přichází na vhodné řešení.

Rozestavění problému a nalezení řešení může probíhat na tzv. konstelační desce pomocí figurek, nebo pomocí konstelačních papírů.

Pokud provádím klienta rodinným rozestavěním, využívám svalového stress-testu a  znalosti kineziologie one brain. Díky této jedinečné kombinaci totiž dokážeme společně rychle a přesně identifikovat skrytý problém a být také efektivnější při jeho zpracování.