Nejčastěji řešená témata

 • Vztah k sobě
  sebedůvěra, sebehodnota, stanovení si vlastních hranic, zpracování pochybností o sobě, zpracování strachů (např. ze změny, z neúspěchu, z nepovedených vztahů, z lidí, z komunikace, ze zvířat, z řízení auta, ze samoty, z létání) uvolnění úzkosti či jiných nepříjemných pocitů, noční můry, chronické problémy spojené se stresem, klidnější zvládání stresových situací a konfliktů, tréma či stud v určitých situacích, pocit vyloučení z kolektivu, iracionální vina, nemožnost vyrovnat se se ztrátou či určitou změnou, chybějící elán, zaseknutí se v určitém problému a nemožnost najít řešení, zpracování přesvědčení limitující finanční hojnost, řešení traumatu a jeho následků
 • Vztahy a komunikace
  zlepšení fungování komunikace a vztahů - partnerské, s dětmi, s rodiči, stres v souvislosti se zvládáním rodičovské role, téma týkající se intimního života, problém nalézt partnera
 • Stres a problémy v práci
  snížení míry pracovního stresu, zlepšení soustředění a výkonnosti, zvýšení sebedůvěry a zlepšení sebehodnocení, zlepšení komunikace, konec odkládání úkolů, zvládání kritiky a konfliktů, konec nízké efektivity v porovnání s vynaloženým úsilím, zlepšení sebeprezentace a sebeprosazení, zlepšení komunikace podřízený/nadřízený/tým, přetížení zodpovědností, napjaté vztahy na pracovišti, tah na branku, zvládání změn, zátěže a rozhodování pod tlakem, zvládnutí neúspěchu a pokračovat dál, zlepšení kreativity, posílení cílevědomosti, schopnost budovat vztahy, frustrace v souvislosti s určitou situací a nemožnost najít řešení, měkké dovednosti
 • Podnikání
  nízký zájem o produkt či službu, opakující se problémy s dodavateli/odběrateli/tokem peněz,nefunkční firemní hierarchie, napjatá komunikace apod.
 • Děti a stres, problémy s učením
  zlepšení soustředění, zlepšení čtení, psaní a motoriky,zlepšení přijímání nových informací, vztahy se spolužáky, zlepšení mluvení a komunikace, noční můry, vznětlivost, různé strachy, problém se začlenit do kolektivu