Co dělat, když se Vám v podnikání nedaří dle Vašich představ

Dnes píši o podnikání – úspěchu a neúspěchu – ještě z jiného úhlu pohledu, než se o něm obvykle mluví.

Protože se může stát, že jste právě v situací, kdy máte určitou vizi ohledně svého podnikání, své práce či svého projektu, ale stále se Vám ji nedaří naplnit, vyskytují se překážky (ať už reálné nebo v podobě limitujících pocitů jako strach apod.), zasekli jste se na něčem nebo stagnujete a Vaše podnikání se dál nerozvíjí. A je celkem pravděpodobné, že pak pochybujete o sobě, o tom, zda jdete správným směrem

Anebo řešíte nízký zájem o Váš produkt či služby, marketing nefunguje podle vašich očekávání, peníze k Vám prostě neproudí, a Vy vlastně nedokážete vidět, proč tomu tak je, protože se snažíte, ale konvenční praktické rady nepomáhají.

Nebo jste v situaci, kdy sice podnikání jede, ale opakují se Vám nepříjemné situace – s určitými typy klientů, s dodavateli apod.

Prostě se Vám v podnikání nedaří tak, jak byste chtěli, cítíte trochu zmar, frustraci, hněv, lítost a co si budeme říkat, smyslem podnikání je tvořit zisk.

Snažíte se, zkoušíte hledat nové možnosti. Vaše úsilí ale nepadá na úrodnou půdu. Přemýšlíte, jak jinak byste měli své podnikání uchopit, jenže rozum Vám stále nenabízí řešení, které by zafungovalo.

Vím, jaké to je a co podnikání obnáší. Sama také podnikám. Dnes ale nechci mluvit o tom, jak dělat marketing nebo prodej. Protože to, co ovlivňuje Vaše podnikání, ať už si to uvědomujete či nikoliv, je Vaše vnitřní nastavení – jak přemýšlíte o podnikání, jaký vztah máte sami se sebou, jaké vztahy vytváříte s ostatními, jaký vztah máte k penězům, jak vnímáte svou sebehodnotu a hodnotu toho, co vytváříte.

Vaše životní přesvědčení, vzorce myšlení, návyky a skryté vlivy, které pramení z rodinné historie, a emoce s tím vším spojené, jsou to, co má podstatný vliv na Váš úspěch či nezdar v podnikání.

Jsou totiž Vaším vnitřním hnacím motorem.

Protože podle nich se rozhodujete a konáte a jsou to Vaše rozhodnutí a kroky, které Vás dostaly tam, kde se nyní nacházíte. Úspěch v podnikání není závislý na vnějším světě. To, co stojí v pozadí Vašeho nezdaru či naopak úspěchu a spokojenosti ve vnějším světě, je Vaše vnitřní nastavení.

Co člověk a problém to jiná přesvědčení, jiné vzorce chování a také jiné skryté vlivy, které pramení z rodinné historie.

Je to individuální – záleží na tom, v jakém prostředí jste vyrůstali, co prožili Vaši předci a předali Vám ve formě vzorců myšlení a co jste prožili Vy sami v rámci vlastního života.

Toto všechno zásadně ovlivňuje, jak o podnikání a zisku přemýšlíte, jak se rozhodujete, na základě jakých motivů jednáte, jaké emoce ze sebe vyzařujete a v konečném důsledku jakých výsledků dosahujete.

Dá se vlastně říci, že spokojenost, flow, lehkost v podnikání, stejně jako v jiných oblastech života, se odvíjí především od toho, jaký vztah máme sami k sobě. Od toho se odvíjí, jaké vztahy si vytváříme s ostatními – ať už jde o ty rodičovské, partnerské, byznys nebo s penězi.

Úplně stejně jako jinde – třeba v rodičovských vztazích nebo v partnerských vztazích – funguje také v podnikání proces zrcadlení. Takže pokud šetříte sami na sobě plno věcí si nedovolíte, jak vysvětlíte svému klientovi, aby na sobě nešetřil a koupil si právě Vaši službu či produkt?

Je důležité si také uvědomit, z jakého pocitu do podnikání a do realizace Vašich projektů jdete. Pokud něco tvoříte či se rozhodujete z pocitu nedostatku, nemůže vzniknout bohatství! To znamená, pokud tvoříte produkt z pocitu, že nemáte dost peněz, to, co se Vám vrátí je pocit, že nemáte dost peněz. Pokud budete tvořit z pocitu plnosti, z radosti, že se chcete podělit o své dary, vrátí se Vám naplnění a radost.

Protože pokud něco chceme, je zapotřebí, aby ten vnitřní svět byl v souladu s tím, co očekáváme, že dostaneme v tom vnějším světě.

Pokud máte přesvědčení, že práce je dřina a život je boj, těžko se Vám bude podnikat s lehkostí a bez konfliktů a nepříjemných situací. Budete mít pocit, že se musíte neustále obhajovat, budete mít strach ze ztráty a stále si budete hlídat svoje hranice.

Pokud neustále toužíte po jistotě, také Vám podnikání bude připadat náročné a stát Vás hodně energie. Protože uvnitř jste nejistí a nejistota se Vám bude vracet z toho vnějšího světa. A když se na to podíváme ještě blíže a hlouběji za skutečnou příčinou, stojí za tím většinou podvědomě nemožnost odpoutat se od rodičů.

Je důležité si také uvědomit, že tam, kde jste, i když Vám to zdánlivě nevyhovuje, tak z toho máte určitou výhodu. A zjednodušeně řešeno ta výhoda je vlastně to limitující životní přesvědčení. Vysvětlím třeba na příkladu peněz. Vyjdete s nimi sice, ale na druhou stranu toužíte, aby jich bylo více. Jenže „to víc“ se stále neděje. Zkuste zapřemýšlet, co se říkalo u vás doma, když jste byli malí, o penězích… třeba – Peníze kazí charakter. Ale vy přeci nechcete mít zkažený charakter, tak si jich raději nepustíte do života.

Já jsem třeba měla peníze spojené se zážitkem, kdy jsem o prázdninách jako malá byla u babičky a dědy. A umřel soused, který pracoval v čokoládovnách a podle tvrzení babičky se měli moc dobře a mohli si vše dovolit – na rozdíl od nás. A babička pronesla – umřel a ani mu ty peníze nepomohly… No jasně, že jsem nechtěla mít hojnost, protože jsem nechtěla umřít. Měla jsem peníze spojené se strachem. Jako malí, když slýcháváme tyto věty, nejsme schopni rozlišit, zda je to fakt či nikoliv. Jenže náš mozek pracuje na jiných frekvencích, než když jsme dospělí a vše si zapisujeme do našeho podvědomí i pocity, které u toho máme. A naše podvědomí v dospělosti řídí více jak 93% naší každodenní činnosti.

Každý problém má řešení. A nejlepší řešení vždy zná jen člověk, který daný problém prožívá. Za každým Vaším tématem – a to platí i pro podnikání – stojí určitý příběh.

Může to být zkušenost z dětství, na základě které jste si vytvořili návyky, životní přesvědčení, způsoby myšlení, které Vás dovedly až k současnému problému.

Může to být ale také příběh, kterého jste „pouze“ součástí. Každý z nás totiž patří k určitému celku, kdy celkem je např. rodina, partnerský vztah, tým lidí ve firmě, organizační složka firmy, firma, stát… Pokud je v určitém celku nerovnováha, vzniká problém.

Proto pro nalezení řešení je důležité se zaměřit nejen z pohledu individuálního, ale také z pohledu celku. To pomáhá lépe a daleko komplexněji pochopit souvislosti problému a tím pádem i snáze najít najít vhodné řešení.

Nejčastěji řešená témata:

  • malý zájem o produkt či službu
  • odliv klientů
  • nefungující marketing
  • pomalý růst či stagnace
  • vztahové problémy a nefungují komunikace – zaměstnanci, dodavatelé, odběratelé, majitelé, spolupracovníci
  • nefunkční firemní hierarchie

Jak konkrétně Vám mohu pomoci, abyste našli vhodné řešení, se dočtete na stránce zde.

 

Lenka Ilečková
Pomáhám lidem již více než 10 let odbourat stres, emoce a mentální bloky, které jim nyní brání vést spokojený a naplněný život. Racionálně a empaticky je vedu k uvědomění, jak mohou najít východisko z toho, co právě řeší, dojít ke svému konkrétnímu cíli a cítit opět spokojenost a naplnění v osobním anebo pracovním/podnikatelském životě. Při své práci propojuji znalosti koučinku a metod kineziologie one brain, NLP, EFT a rodinných/firemních konstelací. Můj příběh si přečtěte zde >>