Nízké sebevědomí

nízké sebehodnocení

Proč má někdo dostatek sebejistoty a jiný nízké sebevědomí

Mnohdy si to ani neuvědomujeme, ale naše období života od početí do cca 6-7 let věku je pro nás docela náročné a také nesmírně důležité. Jedná se o období, které nás významně formuje. Rozhoduje, zda máme dostatečné nebo nízké sebevědomí v pozdějším životě.

Vezměte si jen, co všechno se musíme naučit! Proto evoluce pro tento případ uzpůsobila náš mozek. Ten totiž v tomto věku pracuje na takových frekvencích, abychom si byli schopni uložit velký objem informací.

Vliv prenatálního období

Je  také známo, že již nervový systém plodu a novorozence má velké smyslové schopnosti a schopnost se učit. Má totiž druh paměti, kterou neurologové nazývají implicitní pamětí. Vyvíjející se dítě tedy přijímá daleko více než jen živiny z matčiny krve. Spolu s živinami přijímá také nadbytečnou glukózu, pokud je matka diabetička, anebo směs stresových hormonů, pokud matka prožívá něco nepříjemného. Z toho je jasné, že již život v děloze ovlivňuje naše pozdější zdraví a chování.

Nízké sebevědomí jako důsledek výchovy a zážitků v našem dětství

Když se narodíme a jak rosteme, pozorně sledujeme prostředí, ve kterém žijeme. Ukládáme si názory a přesvědčení těch nejbližších do podvědomé paměti. To vede k tomu, že jejich chování a názory se automaticky stávají našimi vlastními. Když například vidíme, že naše matka má nízké sebevědomí a jsme dcery, začneme se automaticky chovat podobně. Nedokážeme ještě rozlišit, že nám toto chování v podobě nízkého sebevědomí životě nemusí vůbec sloužit dobře.

Fakta vs. přesvědčení

Pokud jako děti slyšíme, že se o nás rodiče vyjadřují jako “hloupá holka, lempl, nezasloužíš si, neměla ses narodit, neumíš nic jiného, než zlobit, neumíš se chovat, nikdy z tebe nic nebude…” ukládáme si to jako FAKTA i se všemi POCITY a vjemy, které jsme u toho prožili, do našeho podvědomí. Nejsme totiž schopni filtrovat, že “jsem lempl” je “pouze” životní přesvědčení, ale ne fakt. Faktem je, že 2 + 2 = 4.

Stejně tak, pokud máme nějakou “vadu” oproti vrstevníkům – vyrůstáme s jedním rodičem, máme akné…, naučíme se cítit nedostatečně.

Tyto staré zážitky uložené v podvědomí způsobí, že pak v dospělosti v určitých situacích reagujeme nepřiměřeně a zhodnotíme, že máme nízké sebevědomí. Chybí nám potřebná sebejistota, pocit vnitřní síly, o kterou se můžeme opřít, když čelíme výzvám, které život přináší.

 

Největší množství negativních přesvědčení o sobě a o světě kolem nás si vytvoříme v období cca do 7 let života.

 

Jak přeměníte nízké sebevědomí na pocit sebejistoty

Pokud tedy chceme zlepšit své mínění o sobě, vyměnit nízké sebevědomí za pocit dostatečné sebejistoty, potřebujeme najít konkrétní situaci, kde jsme negativní mínění o sobě přijali jako FAKT – může to být situace s rodiči, ztrapnění ve škole, na táboře – každý z nás to má jinak. Potřebujeme danou vzpomínku zpracovat a uvolnit ten nepříjemný pocit, který je s ní spojený.

Při práci sama se sebou i s klienty pro svou vysokou přesnost a účinnost nejraději používám kineziologii one brain – 3in1 Concepts nebo EFT v kombinaci s NLP. (Po kliknutí na odkaz se o těchto technikách můžete dozvědět více. )

Díky kineziologie one brain a jejímu svalovému stress testu zjistíme přesně věk a příčinu, kdy došlo k tzv. zablokování. V rámci konzultace danou situaci a emoce, které s ní souvisejí, zpracujeme. Tím se už pro vás v budoucnu v konkrétních situacích nestávají limitem a jste schopni v nich reagovat jinak.

Přirozené sebevědomí jako vrozený dar

K tomu je dobré ještě pochopit, jak vlastně naše sebevědomí a přirozená sebejistota funguje.

Každý z nás je totiž od přírody sebevědomý, patří to mezi naše vrozené dary. Ale výchovou a prostředím, ve kterém žijeme, si tento svůj vrozený potenciál vůbec nemusíme uvědomovat, nebo ho můžeme mít potlačený. 

A taky každý z nás to má trochu jinak – k získání sebevědomí potřebujeme jiný přístup: Abychom poznali a blíže pochopili sami sebe a to, jak instinktivně  tento náš vrozený dar –  sebevědomí a přirozená sebejistota funguje, potřebujeme se podívat na sebe do zrcadla.

A) Máte jasně dlouhý a úzký obličej?

B) Anebo široký obličej, takový typický čtvereček?

 

A) Máte jasně dlouhý a úzký obličej?

Znamená to, že jste od přírody opatrnější. Když stojíte před nějako novou výzvou, můžete mít chuť raději utéct a mít pocit, že máte nízké sebevědomí, abyste danou situaci zvládli. V nových situacích, v komunikaci s novými lidmi cítíte nejistotu a jste možná trochu ve střehu, můžete mít pochybnosti sami o sobě. Potřebujete si „být jisti“, než riskujete svou jistotu, čas a energii do nových vztahů, projektů… Jste hrdí na to, co jste se dokázali naučit a zvládnout.

Ve skutečnosti ale můžete být velmi dobrými vedoucími, protože dokážete nejdříve zvážit všechna možná rizika a možnosti. Nevrháte se prostě do věcí po hlavě.  Cítíte se jistí ve věcech, které jste už párkrát dělali.  Ani muži v pravěku nelovili mamuta bez promyšlení. Moc dobře věděli, že je to nebezpečné. Takže k tomu, abyste podpořili svou jistotu, potřebujete vždy při nových výzvách udělat takový krok, kterým podpoříte svou jistotu – pomůže vám, když si například promyslíte další 3 kroky, které budou následovat a zvýšíte si tak míru své vnitřní sebejistoty.

Z mé praxe:

Přišla za mnou klienta, která se potřebovala cítit sebejistě, když má přednášek pro větší množství důležitých lidí. Zpracovali jsme příběh, který stál za tím a zapojily do něj i vliv na vrozený potenciál. V souvislosti se svým typem A si vybrala kroky, které ji podpoří v její jistotě:

  1. řádně si připraví to, o čem chce mluvit
  2. zařídí si, že si den před tím prohlídne místnost, kde přednáší. Tím už nepřichází na neznáme místo, ale ví, jak daná místnost vypadá, případně si vezme nějakou svou věc, která je pro ni významná a kterou tuto místnost dotvoří k tématu její přednášky
  3. při přednášení si najde očním pohledem člověka, kterého zaujala a v případě nejistoty se podívá na něj
  4. před přednáškou si udělá cvičení na srdeční koherenci, které jsem si naučila. Je to cvičení, díky kterému se můžeme během pouhých 5 minut krásně vyladit do pohody před důležitou schůzkou, jednáním, prezentací anebo i jen tak, než jdeme spát. (Najdete ho také v e-booku zdarma s názvem 3 mocné techniky pro pohodu každý den)

 

B) Anebo široký obličej, takový typický čtvereček?

Znamená to, že jste si od přírody jisti sami sebou. Když je zapotřebí něco udělat, máte tendence se do toho rovnou pustit a prostě to udělat – bez rozmyslu a ať jste byli či nebyli požádáni. Může se ale stát, že si „ukousnete více“, než jste schopni pohodlně strávit.

Jste důkladní a odvážní, když jde o překonávání překážek. Ostatní to ale mohou cítit převálcování a že jim berete odpovědnost a jejich moc, a tak můžete skončit s pocitem, že vás dostatečně neoceňují. Zvažte tedy příčinu a následek a nenakládejte si břemena ostatních na svá ramena.

 

Vliv na komunikaci

A ještě jedna věc: Když se potkají 2 typy B, bude si cítit více jistý sám sebou ten, který má ještě větší čtvereček než ten druhý. Když se potkají 2 typy A, ten, který má ještě užší a delší obličej se bude cítit ještě více opatrnější.

V podstatě tu jde o hlubší pohled spojením studií anatomie, fyziologie a neurologie. V našem vzhledu se totiž odráží náš vrozený genetický kód, který jsme získaly od matky a otce a obou rodů, ze kterých pocházejí.

Zároveň je to to, co určuje základní vzory našeho chování a zásadně ovlivňuje reakce na to, jak vnímáme určité životní situace!

Takových vzhledových „drobností“, které od přírody určují naše chování a ovlivňují naše reakce je několik desítek. Podle výzkumu Roberta Whiteside jsou platné z 99%.

Pokud jsme si jich u sebe vědomi, zcela zásadně si můžeme lépe porozumět svým reakcím, zlepšit svou komunikaci a vztahy s lidmi a zrovna tak lépe dosahovat toho, čeho chceme.  Známe tím své silní i slabé stránky a svůj genetický potenciál – tedy svou JEDINEČNOST.

 

Lenka Ilečková
Již více než 12 let poskytuje odborné konzultace, které lidem pomáhají do hloubky odbourat stres a mentální bloky, které jim brání vést spokojený a naplněný život. Spolupráce klientům přináší úlevu od stresu a pomáhá jim uvidět možnosti řešení problému, který je tíží, či dosáhnout snadněji konkrétního cíle. Pracuje s lidmi na tématech osobního, profesního života i podnikání. Při své práci propojuje znalosti koučinku a metod kineziologie one brain, NLP a rodinných/firemních konstelací. Můj příběh si přečtěte zde >>