Prokrastinace

odkládání úkolů

Odkládáte své potřeby, úkoly či naplnění svých snů? Přistihujete se, jak říkáte: “Na to nemám čas?” Možná, že vaším tématem je skutečně prokrastinace.

Za prokrastinací se ve skutečnosti skrývá mnohem víc.

Tématem prokrastinace je strach postavit se za sebe a své potřeby. Strach postavit se za to, co je pro vás opravdu důležité.

Vyzkoušejte nyní malé cvičení a otestujte si svou míru prokrastinace:

Vyzkoušejte nahradit obvyklou větu “NA TO NEMÁM ČAS”  větou TO NENÍ MOJE PRIORITA!
Nemám čas zajít si třeba na kosmetiku – To není moje priorita, zajít si na kosmetiku.
Nemám čas hrát si s dětmi. – To není moje priorita hrát si s dětmi.
Jsem unavená a nemám čas si odpočinout. Musím ještě… Jsem unavená, ale není mojí prioritou si odpočinout.
Nemám čas dopsat tuto zprávu. . Není mojí prioritou právě teď pracovat na této zprávě.
Uvědomujete si ten rozdíl?
Položte si otázku: Je tomu opravdu tak? Opravdu má nějaká činnost v danou chvíli vyšší prioritu?

Téma “nedostatku času” však ještě hlubší souvislosti:

odkládání úkolů

prokrastinace

To, jak se chováme sami k sobě, se odráží i ve všech dalších vztazích, které máme a vytváříme. Když sami sebe a své potřeby postavíte na poslední místo, i ostatní vás a vaše potřeby postaví na poslední místo.

Příčiny prokrastinace, odkládání úkolů či k odkládání naplnění svých potřeb a snů:

Na rozhodnutí, která činíme v dospělosti, mají vliv naše životní přesvědčení, vzorce myšlení, návyky a skryté vlivy, které pramení z rodinné historie. Ať už si to uvědomujete či nikoliv, podle nich jednáme. Co tedy vede k prokrastinaci a odkládání úkolů?

Praxe ukazuje, že skutečné kořeny tohoto problémy sahají do dětství – k pocitům nedostatečné pozornosti od rodičů, nedostatku ocenění, podpory a povzbuzení. To se pak v současnosti projevovalo jako nedostatek motivace a vnitřní síly k řešení úkolů, zvládání životních výzev či k naplnění svých tužeb.

Řešení prokrastinace, odkládání úkolů či k odkládání naplnění svých potřeb a snů:

Klíčem k trvalému řešení je tedy přesně najít a zpracovat kořeny problému – situaci, která pro vás byla příliš bolestivá právě ohledně příčin zmíněných výše. Tak vaše minulá negativní zkušenost ztratí nad vámi moc a nebude již ovlivňovat vaše jednání teď a budoucnosti. Pokud máte zájem pomoci s tématem prokratinace, seznamte se s průběhem konzultace.

Lenka Ilečková
Již více než 12 let poskytuje odborné konzultace, které lidem pomáhají do hloubky odbourat stres a mentální bloky, které jim brání vést spokojený a naplněný život. Spolupráce klientům přináší úlevu od stresu a pomáhá jim uvidět možnosti řešení problému, který je tíží, či dosáhnout snadněji konkrétního cíle. Pracuje s lidmi na tématech osobního, profesního života i podnikání. Při své práci propojuje znalosti koučinku a metod kineziologie one brain, NLP a rodinných/firemních konstelací. Můj příběh si přečtěte zde >>