Životní krize a jak je zvládnout

Životní krize a jak je zvládnout

Mnohokrát za život se dostaneme do situace, se kterou si nevíme rady. Pociťujeme frustraci, bezmoc, hněv, smutek, lítost, vinu, strach, úzkost, selhání či se objeví pocity vlastní nedostatečnosti.

Ztrácíme jistotu a pevnou půdu pod nohama. Na chvíli se můžeme dokonce cítit ve svém životě úplně ztracení. Připouštíme si, že jsme se dostali do krize.

Každé období našeho života je spojeno s krizemi a výzvami. Je to vždy, když delší dobu neslyšíme volání života a naší duše. Pak přichází do našeho života krize jako blesk z čistého nebe.

Krize z řečtiny znamená také rozhodnutí, rozloučení, volbu či zkoušku. Čínský znak pro krizi je stejný jako pro nebezpečí a šanci. Z pohledu medicíny je pojem krize používán pro rozhodující moment v průběhu nemoci. Má tu i pozitivní smysl – je obratem k lepšímu – k uzdravení.

Období, kdy procházíme krizí, je zároveň i obdobím, kdy máme obrovské šance k pozitivní proměně svého života. A je jedno, v jaké oblasti života se krize odehrává – osobní život, práce, partnerská krize…

Když se dostaneme do situace, se kterou si nevíme sami rady, je zapotřebí, abychom se tomu, co se nám děje, přestali bránit, odmítat to či popírat a být k tomu lhostejní.

Potřebujeme naopak v tuto chvíli být k sobě maximálně upřímní a přiznat si, co se nám děje. Protože právě toto naše rozhodnutí je stěžejní, zda se stane krize pro nás nebezpečím, nebo šancí. Čím dříve krizi přijmeme, tím jemněji jí projdeme a najdeme řešení. Čím více se stáváme lhostejní k tomu, co se nám děje, snažíme se to popírat, tím těžší se krize.

Pokud jste v situaci, se kterou si sami nevíte rady, pak Vám mohu říct, že vhodné řešení neuvidíte z pozice, ve které se nacházíte. Ono totiž do krize se nedostaneme úplně náhodou. Vedou k ní rozhodnutí, která jsme udělali na základě naučených vzorců chování z prostředí, ze kterého pocházíme, či na základě našich vlastních minulých zkušeností. Abychom našli pro sebe to nejlepší možné řešení a krize mohla skončit, potřebujeme porozumět právě těmto hlubším souvislostem. Potřebujeme pochopit, proč přesně jsme se dostali tam, kde jsme. Tím také snáze objevíme řešení, jak z toho ven.

Když se podíváme na svůj život jako řeku a rozdělíme ji zhruba po 7letých cyklech, zjistíme, že v každém cyklu jsme prožili jednu velmi zásadní událost (krizi), která – ať už si to uvědomuje či nikoliv – nás ovlivňuje do současnosti.

Může to být složitý porod, odloučení od matky v nízkém věku, nepříjemný vstup do školky či do školy, nefunkční vztahy v rodině, ztráta někoho blízkého. V pubertě to mohou být problémy studu za to, jak vypadáme či z jakého prostředí pocházíme nebo problémy s vrstevníky a to, jak na nás a naši komunikaci či její nedostatek reagují. Později mohou přicházet na řadu nepovedené partnerské vztahy, problémy v těhotenství či v mateřství, zdravotní či finanční krize, opakující se problémy v práci. A tak můžeme pokračovat například krizí středního věku, objevujícími se úzkostmi, splíny či depresí.

Každá krize má řešení, když ji přijmeme a podíváme se na to, kde jsou její skutečné kořeny. Na vědomé části si to často nejsme schopni uvědomit a už vůbec ne zpracovat. Potřebujeme jiný přístup.

Proto během sezení s klienty používám svalový stress – test, který nejsme schopni vědomě ovlivnit. Díky němu máme přístup k těm nejpřesnějším informacím ohledně příčiny, které máme uložené v našem podvědomí a v buněčné paměti.

Prostřednictvím svalového stress – testu jsme tak schopni rozklíčovat skutečnou příčinu krize i s jejími kořeny a speciálními technikami ji zpracovat tak, abychom pocítili úlevu, uviděli pro sebe nejlepší možné řešení a krize mohla skončit.

Každou krizi tak můžeme proměnit v šanci na pozitivní změnu a objevit zároveň určitou svou kvalitu, která nám prostřednictvím krize chce vstoupit do života a díky ní se náš život může stát spokojenější a bohatší.

Sama jsem za svůj život zažila několik krizí a o té nejtěžší píšu ve svém příběhu. Nebezpečím pro mě bylo uvíznout ve splínu, úzkosti a pocitu sellhání, ale zrodila se šance, která zformovala to, co žiji nyní. A to za to stojí!

Protože, jak již řekl Albert Einsten, uprostřed problému leží možnosti!

Lenka Ilečková
Již více než 12 let poskytuje odborné konzultace, které lidem pomáhají do hloubky odbourat stres a mentální bloky, které jim brání vést spokojený a naplněný život. Spolupráce klientům přináší úlevu od stresu a pomáhá jim uvidět možnosti řešení problému, který je tíží, či dosáhnout snadněji konkrétního cíle. Pracuje s lidmi na tématech osobního, profesního života i podnikání. Při své práci propojuje znalosti koučinku a metod kineziologie one brain, NLP a rodinných/firemních konstelací. Můj příběh si přečtěte zde >>