Rodová zátěž a její uvolnění

Častokrát neseme rodovou zátěž, která nám brání žít šťastný a spokojený život. Brání nám zažívat v životě hojnost. A je jedno, o jakou oblast života se jedná – u někoho se po generace opakují zdravotní problémy, jiný se dostává do dluhů, u někoho se opakují problémy v partnerském vztahu… Prostě jsme se v životě dostali do situace, kterou nechceme zažívat, ale si sami pomoci a rodovou zátěž uvolnit.

Jak se nejčastěji stane, že neseme rodovou zátěž?

Ve své praxi se nejčastěji setkávám se třemi způsoby, jak „najedeme do chování“, které nám v našem životě nesvědčí a brání naší vlastní životní hojnosti.
1. Jako děti nevědomě se snažíme pomoci těm, které milujeme. Žijeme v iluzi, že pokud „uzmeme“ část z problémů těch, na kterých nám záleží, bude se jim dařit lépe. Ale neuvědomujeme si, že oni jsou ti větší a my jsme ti menší a že nemáme tu moc ani zodpovědnost daný problém vyřešit. To mohou udělat jen ti, kterým skutečně dané téma patří. Patří sem případy, kdy někdo z našich předků měl těžký osud – např. trauma z války, z vězení, brzká ztráta rodičů… Ale patří sem i to, když jsme jako děti prožívali nefunkční partnerský vztah našich rodičů či rozvod a ať už vědomě či nevědomě jsme se postavili na stranu toho, kterého jsme považovali za slabšího.
2. Místo abychom ke svým předkům ve svém srdci chovaly úctu a pokoru, soudíme je za jejich skutky a chování. Neuvědomujeme si však, že geny matky tvoří naší pravou hemisféru a geny otce tu levou. Také náš vrozený potenciál je ovlivněn DNA našich předků. A tak když odsuzujeme svou matku či otce, popíráme zároveň část sami sebe. Ztrácíme tím také částečně přístup ke svým vrozeným darům. A většinou to, co chceme popřít, se nám začne v životě objevovat nejvíce. Někdy je to těžké přijmout, bolí to, ale řešením je uvědomění, že rodiče nám dali to nejcennější, co mohli – dar života. A i kdyby nám nedali nic jiného, tak to stačí. Není nic cennějšího.
3. Výchovou přijmeme životní přesvědčení, které mohlo dobře sloužit našim předkům, v době, kdy žili, ale neslouží už nám – není podporující v době, ve které žijeme my. Setkala jsem se  například s tím, když si klient řešil téma finanční hojnosti. Našli jsme velmi silné přesvědčení, které silným způsobem určovalo jeho rozhodnutí – je lepší nic nevlastnit. Častokrát to slyšel v dětství od svého dědy, který přišel o majetek a jeho ztráta pro něj byla stále bolestivá.

Jak uvolnit rodovou zátěž a cítit pohodu a spokojenost?

Cestou k řešení je postoj v našem srdci – úcta a pokora k našim předkům a přijetí našeho života jako toho nejcennějšího dárku, který jsme kdy dostali. Může vypadat třeba takto:
Milí předci (mami a tati), vy jste ti velcí a já jsem ten malý/á. Děkuji, že život přes vás přišel až ke mně. Je to to nejcennější, co jste mi mohli dát. Prosím dívejte se na mě a na sebe ve mně s láskou a mile, i já na vás budu. V mém srdci máte své místo.
Máte pocit, že se po generace opakují ty stejné problémy a situace? Opakovaně se vám nedaří v práci nebo v osobním životě? Opakují se finanční problémy? Chybí vám v životě radost, hojnost? Jak uvolníte rodovou zátěž se dočtete zde.
Tipy na postoje, které vedou k harmonickým vztahům, najdete také v mém e-booku 5 pilířů spokojenosti.
Protože neexistuje nic jako předurčená budoucnost. Okamžik síly je v přítomnosti – ve vašich volbách a v tom, co uděláte se svým životem právě nyní.
Lenka Ilečková
Pomáhám lidem již více než 10 let odbourat stres, emoce a mentální bloky, které jim nyní brání vést spokojený a naplněný život. Racionálně a empaticky je vedu k uvědomění, jak mohou najít východisko z toho, co právě řeší, dojít ke svému konkrétnímu cíli a cítit opět spokojenost a naplnění v osobním anebo pracovním/podnikatelském životě. Při své práci propojuji znalosti koučinku a metod kineziologie one brain, NLP, EFT a rodinných/firemních konstelací. Můj příběh si přečtěte zde >>