Rodová zátěž a její uvolnění

Jak uvolnit rodovou zátěž
Opakovaně se vám nedaří ve vztahu či práci? Chybí vám v životě radost? Jak uvolnit rodovou zátěž?
Častokrát právě rodová zátěž je to, co nám brání žít šťastný a spokojený život. Rodová zátěž také často určuje míru naší hojnosti v životě. A je jedno, o jakou oblast života se jedná – u někoho se po generace opakují zdravotní problémy, jiný se dostává do dluhů, u někoho se opakují problémy v partnerském vztahu nebo v práci… Prostě jsme se v životě dostali do situace, kterou nechceme zažívat a zároveň vnímáme, že nám chybí radost, energie, častěji se objevuje splín, různé strachy, úzkosti… Cestou k řešení je zjistit, co konkrétně je tématem rodové zátěže a uvolnit ji.

Jak se rodová zátěž objeví v našem životě?

Ve své praxi se nejčastěji setkávám se třemi způsoby, jak jak se rodová zátěž do našeho života dostane.

Slepá dětská láska

Jako děti nevědomě se snažíme pomoci těm, které milujeme. Žijeme v iluzi, že pokud „uzmeme“ část z problémů těch, na kterých nám záleží, bude se jim dařit lépe. Ale neuvědomujeme si, že oni jsou ti větší a my jsme ti menší a že nemáme tu moc ani zodpovědnost daný problém vyřešit. Problém mohou vyřešit jen ti, kterým skutečně dané téma patří. Patří sem případy, kdy někdo z našich předků měl těžký osud – např. trauma z války, z vězení, brzká ztráta rodičů… Ale patří sem i to, když jsme jako děti prožívali nefunkční partnerský vztah našich rodičů či rozvod a ať už vědomě či nevědomě jsme se postavili na stranu toho, kterého jsme považovali za slabšího.

Nedostatek úcty

Místo abychom ke svým předkům ve svém srdci chovaly úctu a pokoru, soudíme je za jejich skutky a chování. Neuvědomujeme si však, že geny matky tvoří naší pravou hemisféru a geny otce tu levou. Také náš vrozený potenciál je ovlivněn DNA našich předků. A tak když odsuzujeme svou matku či otce, popíráme zároveň část sami sebe. Ztrácíme tím také částečně přístup ke svým vrozeným darům. A většinou to, co chceme popřít, se nám začne v životě objevovat nejvíce. Někdy je to těžké přijmout, bolí to, ale řešením je uvědomění, že rodiče nám dali to nejcennější, co mohli – dar života. A i kdyby nám nedali nic jiného, tak to stačí. Není nic cennějšího.

Vliv výchovy

Výchovou přijmeme životní přesvědčení, které mohlo dobře sloužit našim předkům, v době, kdy žili, ale neslouží už nám – není podporující v době, ve které žijeme my. Setkala jsem se  například s tím, když si klient řešil téma finanční hojnosti. Našli jsme velmi silné přesvědčení, které silným způsobem určovalo jeho rozhodnutí – je lepší nic nevlastnit. Častokrát to slyšel v dětství od svého dědy, který přišel o majetek a jeho ztráta pro něj byla stále bolestivá.

Rodová zátěž a její uvolnění

Cestou k řešení je postoj v našem srdci – úcta a pokora k našim předkům a přijetí našeho života jako toho nejcennějšího dárku, který jsme kdy dostali. Může vypadat třeba takto:
Milí předci (mami a tati), vy jste ti velcí a já jsem ten malý/á. Děkuji, že život přes vás přišel až ke mně. Je to to nejcennější, co jste mi mohli dát. Prosím dívejte se na mě a na sebe ve mně s láskou a mile, i já na vás budu. V mém srdci máte své místo.
Máte pocit, že se po generace opakují ty stejné problémy a situace? Opakovaně se vám nedaří v práci nebo v osobním životě? Opakují se finanční problémy? Chybí vám v životě radost, hojnost? Chcete pomoci uvolnit rodovou zátěž? O postupu se dočtete zde.
Tipy na postoje, které vedou k harmonickým vztahům, najdete také v mém e-booku 5 pilířů spokojenosti.
 Neexistuje nic jako předurčená budoucnost. Okamžik síly je v přítomnosti – ve vašich volbách a v tom, co uděláte se svým životem právě nyní.
Lenka Ilečková
Již více než 12 let poskytuje odborné konzultace, které lidem pomáhají do hloubky odbourat stres a mentální bloky, které jim brání vést spokojený a naplněný život. Spolupráce klientům přináší úlevu od stresu a pomáhá jim uvidět možnosti řešení problému, který je tíží, či dosáhnout snadněji konkrétního cíle. Pracuje s lidmi na tématech osobního, profesního života i podnikání. Při své práci propojuje znalosti koučinku a metod kineziologie one brain, NLP a rodinných/firemních konstelací. Můj příběh si přečtěte zde >>