Když máte pocit, že nejste dost dobří, a chybí vám přirozená sebejistota.

Mnohdy si to ani neuvědomujeme, ale naše období života od početí do cca 6-7 let věku je pro nás docela náročné a také nesmírně důležité. Vezměte si jen, co všechno se musíme naučit! Díky evoluci je tomu však také uzpůsoben náš mozek – pracuje na takových frekvencích, abychom si byli schopni uložit velký objem informací.

Je  také známo, že již nervový systém plodu a novorozence má velké smyslové schopnosti a schopnost se učit. Má totiž druh paměti, kterou neurologové nazývají implicitní pamětí. Vyvíjející se dítě tedy přijímá daleko více než jen živiny z matčiny krve. Spolu s živinami přijímá také nadbytečnou glukózu, pokud je matka diabetička, anebo směs stresových hormonů, pokud matka prožívá něco nepříjemného. Z toho je jasné, že již život v děloze ovlivňuje naše pozdější zdraví a chování.

Když se narodíme a jak rosteme, pozorně sledujeme prostředí, ve kterém žijeme. Ukládáme si názory a přesvědčení těch nejbližších do podvědomé paměti. To vede k tomu, že jejich chování a názory se automaticky stávají našimi vlastními.

Zároveň pokud slyšíme, že se o nás rodiče vyjadřují jako „hloupá holka, lempl, nezasloužíš si, neměla ses narodit, neumíš nic jiného, než zlobit, neumíš se chovat, nikdy z tebe nic nebude…“ ukládáme si to jako FAKTA i se všemi POCITY a vjemy, které jsme u toho prožili, do našeho podvědomí.

Největší množství negativních přesvědčení o sobě a o světě kolem nás si vytvoříme v období cca do 7 let života.

Pokud tedy chceme změnit své mínění o sobě a ten nepříjemný pocit, který v dospělosti při určitých situacích cítíme a je pro nás zdrcující a limitující, je třeba najít konkrétní situaci, kde jsme negativní mínění o sobě přijali jako FAKT – může to být situace s rodiči, ztrapnění ve škole, na táboře – každý z nás to má jinak – a zpracovat ten nepříjemný pocit, který je s tím spojený. Při práci sama se sebou i s klienty pro svou vysokou přesnost a účinnost nejraději používám kineziologii one brain – 3in1 Concepts nebo EFT v kombinaci s NLP. (Po kliknutí na odkaz se o těchto technikách můžete dozvědět více. )

K tomu je dobré ještě pochopit, jak vlastně naše sebevědomí a přirozená sebejistota funguje.

Každý z nás je totiž od přírody sebevědomý, patří to mezi naše vrozené dary. Ale výchovou a prostředím, ve kterém žijeme, si tento svůj vrozený potenciál vůbec nemusíme uvědomovat, nebo ho můžeme mít potlačený. 

A taky každý z nás to má trochu jinak – k získání sebevědomí potřebujeme jiný přístup: Abychom poznali a blíže pochopili sami sebe a to, jak instinktivně  tento náš vrozený dar –  sebevědomí a přirozená sebejistota funguje, potřebujeme se podívat na sebe do zrcadla.

A) Máte jasně dlouhý a úzký obličej?

B) Anebo široký obličej, takový typický čtvereček?

 

A)

Znamená to, že jste od přírody opatrnější. Když stojíte před nějako novou výzvou, můžete mít chuť raději utéct. V nových situacích, v komunikaci s novými lidmi cítíte nejistotu a jste možná trochu ve střehu, můžete mít pochybnosti sami o sobě. Potřebujete si „být jisti“, než riskujete svou jistotu, čas a energii do nových vztahů, projektů… Jste hrdí na to, co jste se dokázali naučit a zvládnout.

Ve skutečnosti ale můžete být velmi dobrými vedoucími, protože dokážete nejdříve zvážit všechna možná rizika a možnosti. Nevrháte se prostě do věcí po hlavě.  Cítíte se jistí ve věcech, které jste už párkrát dělali.  Ani muži v pravěku nelovili mamuta bez promyšlení. Moc dobře věděli, že je to nebezpečné. Takže k tomu, abyste podpořili svou jistotu, potřebujete vždy při nových výzvách udělat takový krok, kterým podpoříte svou jistotu – třeba si promyslet další 3 kroky, které budou následovat a zvýší tak zónu jistoty.

Z mé praxe:

Přišla za mnou klienta, která se potřebovala cítit sebejistě, když má přednášek pro větší množství důležitých lidí. Zpracovali jsme příběh, který stál za tím a zapojily do něj i vliv na vrozený potenciál. V souvislosti se svým typem A si vybrala kroky, které ji podpoří v její jistotě:

  1. řádně si připraví to, o čem chce mluvit
  2. zařídí si, že si den před tím prohlídne místnost, kde chce přednášet, protože už ta místnost pro ni nebude neznámá, ale bude vědět, jak vypadá, případně si vezme nějakou svou věc, která je pro ni významná a kterou tuto místnost dotvoří k tématu její přednášky
  3. při přednášení si najde očním pohledem člověka, kterého zaujala a v případě nejistoty se podívá na něj
  4. před přednáškou si udělá cvičení na srdeční koherenci, které jsem si naučila. Je to cvičení, díky kterému se můžeme během pouhých 5 minut krásně vyladit do pohody před důležitou schůzkou, jednáním, prezentací anebo i jen tak, než jdeme spát. (Najdete ho také v e-booku zdarma s názvem 3 mocné techniky pro pohodu každý den)

 

B)

Znamená to, že jste si od přírody jisti sami sebou. Když je zapotřebí něco udělat, máte tendence se do toho rovnou pustit a prostě to udělat – bez rozmyslu a ať jste byli či nebyli požádáni. Může se ale stát, že si „ukousnete více“, než jste schopni pohodlně strávit.

Jste důkladní a odvážní, když jde o překonávání překážek. Ostatní to ale mohou cítit převálcování a že jim berete odpovědnost a jejich moc, a tak můžete skončit s pocitem, že vás dostatečně neoceňují. Je tedy důležité zvážit příčinu a následek a nenakládat si břemena ostatních na svá ramena.

 

A ještě jedna věc: Když se potkají 2 typy B, bude si cítit více jistý sám sebou ten, který má ještě větší čtvereček než ten druhý. Když se potkají 2 typy A, ten, který má ještě užší a delší obličej se bude cítit ještě více opatrnější.

V podstatě tu jde o hlubší pohled spojením studií anatomie, fyziologie a neurologie. V našem vzhledu se totiž odráží náš vrozený genetický kód, který jsme získaly od matky a otce a obou rodů, ze kterých pocházejí.

Zároveň je to to, co určuje základní vzory našeho chování a zásadně ovlivňuje reakce na to, jak vnímáme určité životní situace!

Takových vzhledových „drobností“, které od přírody určují naše chování a ovlivňují naše reakce je několik desítek. Podle výzkumu Roberta Whiteside jsou platné z 99%.

Pokud jsme si jich u sebe vědomi, zcela zásadně si můžeme lépe porozumět svým reakcím, zlepšit svou komunikaci a vztahy s lidmi a zrovna tak lépe dosahovat toho, čeho chceme.   Známe tím své silní i slabé stránky a svůj genetický potenciál – tedy svou JEDINEČNOST.

 

Lenka Ilečková
Pomáhám lidem již více než 10 let odbourat stres, emoce a mentální bloky, které jim nyní brání vést spokojený a naplněný život. Racionálně a empaticky je vedu k uvědomění, jak mohou najít východisko z toho, co právě řeší, dojít ke svému konkrétnímu cíli a cítit opět spokojenost a naplnění v osobním anebo pracovním/podnikatelském životě. Při své práci propojuji znalosti koučinku a metod kineziologie one brain, NLP, EFT a rodinných/firemních konstelací. Můj příběh si přečtěte zde >>